fbpx Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia | Wydział Historyczny

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia | Wydział Historyczny

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 maja 2018 roku, 10:48
Skład Zespołu:
 • dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw. – przewodniczący
 • dr hab. Andrzej Woziński, prof. nadzw. – kierownik Studium Doktoranckiego
 • dr Anna Sobecka – Instytut Historii Sztuki
 • dr hab. Michał kosznicki, prof. nadzw.– Instytut Historii
 • prof. dr hab. Wojciech Bęben – Instytut Archeologii i Etnologii
 • mgr Lidia Muszyńska – Koordynator wydziałowy ds. Modułu Kształcenia
 • mgr Bartosz Świątkowski– przedstawiciel doktorantów
 • Aleksandra Kędziora – przedstawiciel studentów

 

Kompetencje Zespołu:
 1. Powoływany jest na okres kadencji władz Wydziału z możliwością uzupełniania składu w trakcie trwania kadencji.
 2. Do zadań WZZJK należy:
 • Opracowanie zasad i procedur związanych z oceną działalności nauczycieli akademickich  (kształcenie, nauka i sfera wychowawcza oraz działalność organizacyjna).
 • Opracowanie i ujednolicenie procedur związanych z działalnością sfery administracyjnej uczelni mającej związek z jakością kształcenia (godziny pracy dziekanatów, sekretariatów, instytutów, katedr i zakładów, dostępność informacji związanej z tokiem kształcenia, prawidłowego układania planów zajęć, sposobu załatwiania indywidualnych spraw studenckich)
 • Zbieranie i opracowywanie informacji związanych z wynikami badań ankietowych (studenckich i pracowniczych) na Wydziale.
 • Opracowanie treści i koordynowanie badań ankietowych przeprowadzanych na Wydziale.
 • Planowanie i wdrożenie opracowanych procedur zmierzających do poprawy jakości kształcenia na Wydziale.
 • Współpraca z Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • Planowanie działań związanych z poprawą jakości kształcenia na Wydziale.
 • Przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych na Wydziale działań związanych z jakością kształcenia (w tym sprawozdania rocznego).
 • Koordynowanie działań rad programowych wynikających z bieżących potrzeb Wydziału związanych z jakością dydaktyki.