Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia | Wydział Historyczny

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

czwartek, 13 lutego 2014 roku, 8:25
Skład Zespołu:
 • Prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński – przewodniczący
 • Prof. UG, dr hab. Anna Paner – kierownik Studium Doktoranckiego
 • Dr Jacek Bielak – Instytut Historii Sztuki
 • Dr Przemysław Różański – Instytut Historii
 • Dr Arkadiusz Koperkiewicz – Instytut Archeologii i Etnologii
 • Mgr Lidia Muszyńska – Koordynator wydziałowy ds. Modułu Kształcenia
 • Mgr Karolina Czonstke – przedstawiciel doktorantów
 • Klaudia Lewandowska – przedstawiciel studentów

 

Kompetencje Zespołu:
 1. Powoływany jest na okres kadencji władz Wydziału z możliwością uzupełniania składu w trakcie trwania kadencji.
 2. Do zadań WZZJK należy:
 • Opracowanie zasad i procedur związanych z oceną działalności nauczycieli akademickich  (kształcenie, nauka i sfera wychowawcza oraz działalność organizacyjna).
 • Opracowanie i ujednolicenie procedur związanych z działalnością sfery administracyjnej uczelni mającej związek z jakością kształcenia (godziny pracy dziekanatów, sekretariatów, instytutów, katedr i zakładów, dostępność informacji związanej z tokiem kształcenia, prawidłowego układania planów zajęć, sposobu załatwiania indywidualnych spraw studenckich)
 • Zbieranie i opracowywanie informacji związanych z wynikami badań ankietowych (studenckich i pracowniczych) na Wydziale.
 • Opracowanie treści i koordynowanie badań ankietowych przeprowadzanych na Wydziale.
 • Planowanie i wdrożenie opracowanych procedur zmierzających do poprawy jakości kształcenia na Wydziale.
 • Współpraca z Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • Planowanie działań związanych z poprawą jakości kształcenia na Wydziale.
 • Przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych na Wydziale działań związanych z jakością kształcenia (w tym sprawozdania rocznego).
 • Koordynowanie działań rad programowych wynikających z bieżących potrzeb Wydziału związanych z jakością dydaktyki.