Samorząd doktorantów | Wydział Historyczny

Przedstawiciele doktorantów w instytucjach UG

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 maja 2019 roku, 14:47

Siedziba Samorządu Doktorantów UG:
ul. Polanki 64,
DS 5, pok. 36
80-306 Gdańsk
W następujących dniach: 18.02.2019;  18.03.2019; 01.04.2019; 06.05.2019 od godziny 15:45 do 19:00 zapraszam wszystkich doktorantów na dyżu​r Wydziałowej Rady Doktorantów do sali 2.24.

 

Instytucja Doktoranci Kontakt

Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

 

Adam Lubocki

Piotr Syczak

 

e-mail: adam.lubocki@phdstud.ug.edu.pl

e-mail: piotr.syczak@phdstud.ug.edu.pl

Wydziałowa Rada Doktorantów Wydziału Historycznego

Adam Lubocki - Przewodniczący

Natalia Lubińska - Wiceprzewodniczący

Rafał Kamiński - Sekretarz

Piotr Syczak
 

e-mail: adam.lubocki@phdstud.ug.edu.pl

e-mail: natalia.lubinska@ug.edu.pl

e-mail: rafkaminski92@gmail.com

e-mail: piotr.syczak@phdstud.ug.edu.pl

Rada Wydziału Historycznego

Agnieszka Pierz
 
Kamil Wrotkowski

e-mail: agnieszka.pierz@phdstud.ug.edu.pl

e-mail: kamil.wrotkowski@gmail.com

Rada Instytutu Historii

 

Tomasz E. Bielecki

 

e-mail: tom.e.bielecki@gmail.com

Rada Instytutu Historii Sztuki

Vacat
 

e-mail: 

Rada Instytutu Archeologii i Etnologii

Vacat
 
e-mail: 

Wydziałowa Komisja ds Funduszu Stypendialnego

Agnieszka Pierz

Rafał Kamiński

Adrian Watkowski
 

e-mail: agnieszka.pierz@phdstud.ug.edu.pl

e-mail: rafkaminski92@gmail.com

e-mail: kontakt przez przewodniczącego WRD

WKS ds. Stypendium doktorackiego oraz "Projakościówki

Adrian Watkowski
 
e-mail: kontakt przez przewodniczącego WRD

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Kamil Wrotkowski

e-mail: kamil.wrotkowski@gmail.com

Rada Programowa ds. Wydziałowych Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii

Łukasz Podlaszewski

e-mail: podlaszewski@gmail.com

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Tomasz E. Bielecki

e-mail: tom.e.bielecki@gmail.com

Komisja Budżetowa RD UG

 
 
Adam Lubocki

e-mail: adam.lubocki@phdstud.ug.edu.pl

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

Tomasz E. Bielecki

Rafał Kamiński

Paulina Wesołowska

Wirginia Węglińska

e-mail: tom.e.bielecki@gmail.com

e-mail: rafkaminski92@gmail.com

e-mail: pauwes26@gmail.com 

e-mail: wirginiaweglinska@o2.pl 

Uczelniana  Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

 
Monika Kwiatkowska

Piotr Syczak

Adam Lubocki

e-mail: monikakwiatkowski@tlen.pl

e-mail: piotr.syczak@phdstud.ug.edu.pl

e-mail: adam.lubocki@phdstud.ug.edu.pl

Senacka Komisja ds. Kształcenia

 

e-mail: 

Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 

e-mail: 

Sąd Koleżeński RD UG

 

e-mail: