fbpx Praktyki studenckie | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Praktyki studenckie

Praktyki zawodowe

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 października 2021 roku, 10:12

 

Na Wydziale Historycznym praktyki zawodowe są obowiązkowe na każdym kierunku studiów. Wymiar praktyk jest zróżnicowany w zależności od kierunku i trybu studiów. Dokumentacją i zaliczeniem praktyk zajmują się kierownicy i opiekunowie wyznaczeni dla poszczególnych kierunków. Zaliczenie praktyk, potwierdzone wpisem w indeksie, jest niezbędne do dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej i ukończenia studiów na danym kierunku.