Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich UG | Wydział Historyczny