fbpx Praktyki studenckie | Wydział Historyczny

Praktyki studenckie | Wydział Historyczny

Praktyki zawodowe

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 marca 2020 roku, 9:37

Na Wydziale Historycznym praktyki zawodowe są obowiązkowe na każdym kierunku studiów. Wymiar praktyk jest zróżnicowany w zależności od kierunku i  trybu studiów. Dokumentacją i zaliczeniem praktyk zajmują się kierownicy i opiekunowie wyznaczeni dla poszczególnych kierunków. Zaliczenie praktyk, potwierdzone wpisem w indeksie, jest niezbędne do dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej i ukończenia studiów na danym kierunku.