Komunikaty dla studentów

Brak komunikatów.

Dyżur w sesji poprawkowej z dr Julią Możdżeń

dyżur w sesji poprawkowej odbywać się będzie 5 września w godz. 9-11.00 w formie stacjonarnej w gab. 2.46. Wówczas też odbędzie się kolokwium poprawkowe z przedmiotu Historia Polski Średniowiecznej (studia dzienne i zaoczne).

12 września w godzinach 10-12.00 w formie zdalnej pod linkiem https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE2MTVmYWEtYzAyYi00MjQ0LThhODMtYTJiMjU4ODlmMGQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22d153cd28-111c-4650-a36a-08f4d4f6ff7f%22%7d

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 24. Sierpień 2022 - 09:52; osoba wprowadzająca: Żaneta Głombiowska Ostatnia zmiana: środa, 24. Sierpień 2022 - 09:55; osoba wprowadzająca: Żaneta Głombiowska

Wykłady ogólnoakademickie: zapisy na semestr letni 2021-2022

Wykłady ogólnoakademickie: 1 lutego 2022 r. o godz. 20.00 zostanie uruchomiona I tura elektronicznych zapisów na wykłady ogólnouczelniane. 
 
Zapisy pierwszej tury zakończą się w dniu 8 lutego 2022 r. o godz. 10.00
 
II tura zapisów rozpocznie się dnia 9 lutego 2022 r. o godz. 20.00, a zakończy się 14 lutego o godzinie 14.00.  
 
Wykład ogólnouczelniany realizowany jest w wymiarze 30 h, uzyskuje się za niego 2 punkty ECTS, a kończy się uzyskaniem zaliczenia z oceną. 
 
Wykłady ogólnouczelniane dla stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowane są w następujących terminach: 
 - poniedziałki, godz. 17.00 - 18.30 
 - wtorki, godz. 8.00 - 9.30 
 
Wykłady prowadzone będą w formie online.
 
Dokładną ofertę wykładów wraz ze wskazaniem terminów, w których dany wykład się odbywa znajdą Państwo w na stronie UG: https://ug.edu.pl/studenci/studia-i-i-ii-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie/studiowanie-na-ug/wyklady-ogolnouczelniane/oferta-w-semestrze-letnim-20212022.
 
Zapisy na wykłady ogólnouczelniane są prowadzone w sposób elektroniczny poprzez Portal Studenta, o czym studenci zostaną powiadomienie również na Portalu Studenta. 
 
Zapisy na wykłady ogólnouczelniane są dostępne na Portalu Studenta dla studentów zgodnie z planem studiów, co oznacza, że tylko określone grupy studentów mają udostępnione zapisy na wykłady ogólnouczelniane w danym semestrze. 
 
Studenci wybierają wykład ogólnouczelniany spośród wykładów ogólnouczelnianych oferowanych przez inne Wydziały niż Wydział macierzysty studenta, chyba że oferta jednostkowego wykładu jest skierowana do odbiorców konkretnego kierunku.
 
Studenci, studiujący równolegle na dwóch kierunkach mają obowiązek zapisania się na dwa różne wykłady ogólnouczelniane. 
 
Studenci, którzy:
 1) powtarzają wykład ogólnouczelniany z powodu niezadowalających wyników w nauce,
 2) korzystają z długu punktowego ECTS z wykładu ogólnouczelnianego,
 3) wznawiają studia lub wracają z urlopów i mają wyznaczony wykład ogólnouczelniany w ramach różnic programowych,
w celu zapisania się na wykład ogólnouczelniany, powinni przesłać do Biura Kształcenia na adres e-mail: lidia.muszynska@ug.edu.pl wypełniony wniosek o zapisanie na wykład ogólnouczelniany.
 
Studenci, którzy realizują wykład wynikający z programu studiów zapisują się przez Portal Studenta, nie wysyłają wniosku. 
 
Powtarzając wykład ogólnouczelniany nie zawsze jest możliwość powtórzenia dokładnie tego samego wykładu. Bardzo często należy wybrać nowy wykład z aktualnej oferty wykładów ogólnouczelnianych. 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. Styczeń 2022 - 14:31; osoba wprowadzająca: Aneta Plaskiewicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 24. Styczeń 2022 - 14:31; osoba wprowadzająca: Aneta Plaskiewicz

Informacja o postępowaniu w sytuacjach trudnych

Informacja o zasadach rozwiązywania konfliktów, a także reagowania na przypadki zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, jak również wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec członków kadry prowadzącej kształcenie i studentów oraz sposobach pomocy jej ofiarom.
 
 
Załącznik Rozmiar
Informacja o postępowaniu w sytuacjach trudnych 192.47 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 5. Czerwiec 2019 - 10:32; osoba wprowadzająca: Dominik Walczak Ostatnia zmiana: środa, 5. Czerwiec 2019 - 10:32; osoba wprowadzająca: Dominik Walczak

Interdyscyplinarna konferencja naukowa: „Antonina Campi z Miklaszewiczów i mało znane tematy kultury polskiej przełomu XVIII i XIX wieku”

Centrum Spotkania Kultur, Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie im. Richarda Straussa zapraszają na:
 
Interdyscyplinarną konferencję naukową „Antonina Campi z Miklaszewiczów i mało znane tematy kultury polskiej przełomu XVIII i XIX wieku”
 
Konferencja odbędzie się 22 października 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
Załącznik Rozmiar
Dodatkowe informacje 230.5 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 21. Wrzesień 2018 - 07:36; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: piątek, 21. Wrzesień 2018 - 07:36; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Konferencja Popularno-Naukowa: "ODBUDOWA NIEPODLEGŁEJ POLSKI PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ"

"Szanowni Państwo,
 
W związku ze zbliżającym się terminem zaplanowanej na 25.10.2018 roku Konferencji Popularno-Naukowej „ODBUDOWA NIEPODLEGŁEJ POLSKI PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ”, organizowanej w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” w imieniu własnym oraz Współorganizatorów serdecznie zaprasza do uczestnictwa w tym wydarzeniu.
Zachęcamy również do zgłaszania wystąpień oraz prezentacji fotografii i innej dokumentacji obrazującej fakty związane z omawianymi wydarzeniami, pochodzących z własnych zbiorów (zdjęć, listów, publikacji itp.) lub z zasobów instytucji.
W załączeniu przesyłamy pełną informację o konferencji wraz z harmonogramem i formularzem zgłoszeniowym.
 
Z poważaniem,
Sylwia Świerczyńska
Starszy specjalista ds. administracyjnych
 
Kontakt:
tel. 76 723 21 20
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 14. Wrzesień 2018 - 10:44; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: piątek, 14. Wrzesień 2018 - 10:52; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Osiągnięcia Młodych Naukowców - Nauki Interdyscyplinarne

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Osiągnięcia Młodych Naukowców - Nauki Interdyscyplinarne       konferencja

  Termin konferencji: Krynica-Zdrój 9 marca 2018 r.

  Miejsca organizacji konferencji:  Centrum SZKOLENIOWE LZD

    Konferencje o charakterze interdyscyplinarnym pozwalają na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział  w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Wyrażamy przekonanie, że organizowana Konferencja będzie dobrą okazja do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów badań.

 Więcej informacji w załącznikach.

Z poważaniem,

Piotr Rachwał

Konferencje Naukowe

tel. 530-952-481, www.konferencjenaukowe.com.pl

Zaproszenie          Karta zgłoszeniowa          Wymogi edytorskie

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Styczeń 2018 - 12:14; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Styczeń 2018 - 12:21; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Informacje dla studentów I roku studiów

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU

WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO
(rok akademicki 2016/2017)

 

30/09/2016 (piątek) – dziekanat będzie czynny TYLKO DLA STUDENTÓW I roku
 

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Historycznym - godz. 10.00, aula 1.43 (ul. W. Stwosza 55, Gdańsk Przymorze)

Wydawanie legitymacji studenckich dla studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia dla wszystkich kierunków po zakończeniu uroczystości inauguracji roku akademickiego – dziekanat, pok. 2.57 (ul. W. Stwosza 55, Gdańsk Przymorze)

 

 

UWAGA:

·         Warunkiem wydania legitymacji jest dostarczenie do dziekanatu podpisanej przez studenta umowy (w dwóch egzemplarzach) o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla studentów studiów stacjonarnych. Umowę należy wydrukować z Portalu Studenta: https://ps.ug.edu.pl

 

·         Szkolenie biblioteczne online jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zaliczenie testu (znajdującego się na końcu szkolenia) będzie aktywowało konto czytelnika. Studenci I roku studiów UG zapisywani są automatycznie. Elektroniczna legitymacja studencka jest jednocześnie kartą biblioteczną.

 

·         Szkolenie BHP - obowiązkowe szkolenie odbywa się online i kończy się testem zaliczeniowym – zaświadczenie o ukończeniu kursu należy wydrukować i dostarczyć do dziekanatu do dnia 28.10.2016 r.

 

·         Wykład z Ochrony własności intelektualnej jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku Wydziału Historycznego i odbędzie się w jednym terminie, o którym poinformujemy w trakcie roku akademickiego.

 

·         Pozostałe informacje ważne dla studentów I roku będą zamieszczane na wydziałowej stronie internetowej:www.historia.ug.edu.pl oraz na Portalu Studenta https://ps.ug.edu.pl

 

 

Obowiązkowe spotkania studentów z władzami w Instytutach:

 

30/09/2016 (piątek)

Ø  Instytut Historii - ul. W. Stwosza 55, Gdańsk Przymorze - Uniwersytet

                                   godz.   9.00     – Historia (aula 1.46)

                                   godz. 12.00     – Krajoznawstwo i turystyka historyczna (aula 1.46)

                                   godz. 13.00     – Niemcoznawstwo (aula 1.46)

                                   godz. 14.00     – Religioznawstwo (aula 1.46)

 

30/09/2016 (piątek)

Ø  Instytut Historii Sztuki - ul. Bielańska 5, Gdańsk Główny

                                   godz. 14.00     – Historia Sztuki (sala 55)

 

03/10/2016 (poniedziałek)

Ø  Instytut Archeologii i Etnologii - ul. Bielańska 5, Gdańsk Główny

                                   godz. 13.00     – Archeologia (sala 30)

                                   godz. 12.00     – Etnologia (sala 30)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 4. Październik 2016 - 12:30; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 4. Październik 2016 - 12:30; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Prodziekan prof. Arnold Kłonczyński odwołuje dyżur

Prodziekan Prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński odwołuje dyżur w dniu 25.03 2016 r.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 24. Marzec 2016 - 11:24; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: czwartek, 24. Marzec 2016 - 11:24; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

DYŻURY PRODZIEKANA A. KŁONCZYŃSKIEGO WE WRZESNIU 2015

Pokój. 2.25

Czwartek godz. - 8.00-10.00

Piątek godz. - 8.00-10.00

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 31. Sierpień 2015 - 15:14; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: poniedziałek, 31. Sierpień 2015 - 15:14; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra

Dnia 14 sierpnia br. /piątek/ dziekanat bedzie nieczynny (dzień wolny za święto 15.08.2015 r.).

Dnia 14 sierpnia br. /piątek/ dziekanat bedzie nieczynny (dzień wolny za święto 15.08.2015 r.).

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12. Sierpień 2015 - 11:51; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 12. Sierpień 2015 - 11:51; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Zmiany w Regulaminie Studiów UG

    

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 8. Wrzesień 2014 - 09:32; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 8. Wrzesień 2014 - 09:32; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Rok akademicki 2014/2015 - ważne informacje

Rok akademicki 2014/2015 - ważne informacje

1.  Wszyscy studenci proszeni są o sprawdzenie w panelu studenta, czy zostały wpisane oceny z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i zgłoszenie ewentualnych braków

     do dziekanatu w terminie do 20 września.

    (Regulamin studiów UG, § 15 ust. 1 „1. Brak wpisu w protokole zaliczenia przedmiotu świadczy o braku  zaliczenia danych zajęć, chyba że wpis nie został dokonany z przyczyn niezależnych

     od studenta.”)

2.  Podania o przepisanie ocen z przedmiotów zaliczonych na innym kierunku studiów lub w poprzednich latach należy złożyć do dziekanatu do 17 października 2014 roku. Podania złożone

     w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

3.  Podania dotyczące wpisów warunkowych na nowy rok akademicki należy złożyć do 24 września 2014 roku, ze względu na to, że od 1 października 2014 obowiązują zmiany w regulaminie

    studiów, które określają wysokość tzw. długu punktowego w miejsce dotychczasowego systemu udzielania wpisów warunkowych.

4.  Podania z prośba o udzielenie Indywidualnej Organizacji Studiów należy złożyć w dziekanacie do 17 października 2014 roku.

5.  Zimowa sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2014/2015 trwa od  29 stycznia2015 –do 12 lutego 2015 r. Przerwa świąteczna obejmuje okres od 24 grudnia2014  do  06 stycznia 2015 roku.

6.  Od 1października 2014 roku w regulaminie studiów wprowadzono szereg zmian. Rozporządzenie określające te zmiany znajduje się na stronie internetowej Wydziału Historycznego w zakładce

    „Tablica ogłoszeń”.

 

Prodziekan ds. kształcenia i studentów

Prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 8. Wrzesień 2014 - 09:22; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 8. Wrzesień 2014 - 09:22; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny