Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w UG