Finansowanie projektów z subwencji budżetowej (2019)

Uprzejmie informujemy, że do dnia 19 lipca 2019 r. młodzi naukowcy oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą składać w dziekanacie Wydziału Historycznego UG wnioski o finansowanie projektów z subwencji budżetowej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich ("młody naukowiec" - osoba, która nie ukończyła 35 roku życia). 

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia i (w przypadku doktorantów) opinię promotora dotyczącą projektu. Termin wydatkowania i rozliczenia środków upływa 31 grudnia 2019 r.

Regulamin, wzór wniosku, oświadczenia oraz kategorie wydatków dostępne są na stronie internetowej Wydziału Historycznego UG, w zakładce Działalność naukowa.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 8. Lipiec 2019 - 11:39; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 8. Lipiec 2019 - 11:39; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski