Nagroda Rektora dla doktorantów

Na podstawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała nr 55/14 Senatu UG z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego) nagroda Rektora jest przyznawana doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego raz w roku (pod koniec roku kalendarzowego) za osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku,.

Doktoranci zainteresowani przyznaniem nagrody Rektora składają wnioski wraz z udokumentowanym wykazem osiągnięć (zgodnie z § 4 Uchwały) oraz opinią właściwego Dziekana do Kierowników Studiów Doktoranckich.

Wnioski należy składać do dziekanatu, pok. 2.28  -  do dnia 20 października 2017 roku.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Wrzesień 2017 - 14:54; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: środa, 13. Wrzesień 2017 - 09:42; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra