Sprawozdanie z badań prowadzonych przez doktoranta za okres 2016/2017