Zarządzenie nr 3/17 Dziekana Wydziału Historycznego z dnia 25.04.2017 r..