Zaproszenie do nadsyłania artykułów do czasopisma Leopoldina - Wrocławskie Studia Historyczne

 

 Redakcja czasopisma Leopoldina - Wrocławskie Studia Historyczne zaprasza do nadsyłania artykułów do publikacji w pierwszym numerze poświęconym zagadnieniom związanym z kształtowaniem, postrzeganiem oraz rozwojem wiedzy i wyobraźni - od czasów starożytnych po nam współczesne.

W przygotowywanej publikacji pragniemy podjąć się refleksji nad kilkoma problemami: w jaki sposób ludzie w różnych epokach budowali swoje wyobrażenia o otaczającym ich świecie? Jak funkcjonowała wiedza indywidualna i w jaki sposób mogły wpływać na nią osobiste doświadczenia? Jak zdefiniować wyobrażenia jako zjawiska historycznego czy łączyć je z szeroko rozumianą mentalnością, kulturą wysoką bądź ludową, a może zastosować narzędzia psychologii społecznej w służbie badaczy przeszłości?

Proponowana tematyka artykułów:

  • - kompendia wiedzy (historyczne, geograficzne, przyrodnicze, inne)
  • - edukacja: wychowanie domowe, szkoły, uniwersytety, szkoły zakonne, kształcenie kobiet, podróże edukacyjne
  • - wiara w świat nadprzyrodzony, wyobrażenia eschatologiczne
  • - magia, zabobony, nauka, religia
  • - duchowość i wyobraźnia
  • - prądy filozoficzne i ich ewolucja
  • - komunikacja społeczna

 

Zapraszamy do nadsyłania do publikacji w niniejszym czasopiśmie także recenzji oraz sprawozdań.

Do nadsyłania artykułów zachęcamy przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych, tj. historyków, antropologów, psychologów, socjologów, filologów, literaturoznawców, kulturoznawców, historyków sztuki etc.

 

Artykuły do publikacji w czasopiśmie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2017 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: czasopismouwr@gmail.com , ewentualnie drogą pocztową z załączonym ich zapisem na płycie CD (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Szewska 49, 48-300 Wrocław z dopiskiem "czasopismo Leopoldina").

 

Wymogi edycyjne tekstów zostały zamieszczone pod następującym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=0B9IfVUctG9nQY0RkRDBKT2xlOGM

 

Redakcja czasopisma zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji artykułu.

Dodatkowe informacje związane z publikacją można uzyskać drogą elektroniczną: czasopismouwr@gmail.com.

Zapraszamy także do polubienia naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/leopoldinaWSH/?fref=ts

Serdecznie zachęcamy do nadsyłania artykułów!

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Marzec 2017 - 09:27; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: czwartek, 23. Marzec 2017 - 09:30; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra