fbpx Brzyno | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Brzyno

Brzyno

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 marca 2017 roku, 20:06
Brzyno panoramic

           Stanowisko w Brzynie (gm. Krokowa, pow. pucki) położone jest na Wysoczyźnie Żarnowieckiej, w pobliżu jeziora Żarnowieckiego. Obiekt odkryto w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych w 2008 r. przez Zakład Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr M. Wąsa. Systematyczne badania archeologiczne podjęto w roku 2011. W ich trakcie natrafiono na kilkadziesiąt obiektów, przede wszystkim grobów kultury oksywskiej (młodszy okres przedrzymski) i wielbarskiej (okres wpływów rzymskich), a także pochówki szkieletowe z okresu wędrówek ludów. W roku 2012 prace wznowiono, a ich efektem jest zbadanie i zadokumentowanie ponad 100 dalszych obiektów. Najwcześniejsze z nich łączyć można jeszcze z epoką brązu i okresem halsztackim (piece do wypału ceramiki). Najliczniej natomiast występowały groby ciałopalne o charakterze jamowym i popielnicowym z II-I w p.n.e., a także pochówki szkieletowe z pierwszych wieków naszej ery. W trakcie wspomnianych dwóch sezonów badawczych kierowanych przez dr Annę Strobin w pracach na brzyńskim cmentarzysku uczestniczyli studenci i absolwenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego.