fbpx Salino | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Salino

Salino

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 marca 2017 roku, 11:32
 

              W lipcu 2011 oraz we wrześniu 2012 r. studenci Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem mgr. Alicji Kujawskiej wzięli udział w badaniach wykopaliskowych grodziska wczesnośredniowiecznego w Salinie (gm. Gniewino, woj. pomorskie).

           Grodzisko, położone na wyspie Jeziora Salińskiego, należy do największych tego typu obiektów na Pomorzu. We wczesnym średniowieczu gród stanowił prawdopodobnie jeden z najważniejszych ośrodków ziemi białogardzkiej – mimo tego źródła historyczne niemalże go pomijają. Dziś na wyspie pozostał relikt wału, biegnącego wzdłuż linii brzegowej, a także wąski cypel – ślad po grobli, łączącej niegdyś gród ze stałym lądem.

               Podczas dwóch miesięcy prac archeologicznych otworzono wykopy na majdanie (w jego centrum i przy wale) oraz na wale grodziska. Na majdanie odsłonięto palenisko i jamy gospodarcze, zaś na wale – w znacznym stopniu spaloną, drewniano-ziemną konstrukcję obronną.

             Zebrana ceramika (kilka tysięcy fragmentów) wskazuje na jedenastowieczną chronologię stanowiska. Wśród znalezisk są też m. in.: gliniany przęślik, fragment żarna, osełka i - nieznanego zastosowania - przedmiot brązowy z ornamentem drzewa życia. W kolejnych latach planuje się kontynuację badań w celu jak najpełniejszego rozpoznania charakteru dawnego grodu.