Dr Jarosław Suchoples z Instytutu Muzyki, Sztuki i Badań nad Kulturą Uniwersytetu w Jyväskylä w Środkowej Finlandii z wykładem na Historycznym

Obfitujący w wydarzenia i spotkania ostatni "Piątek na Historycznym" 2 czerwca zakończyliśmy interesującym wykładem dr. Jarosława Suchoplesa z Instytutu Muzyki, Sztuki i Badań nad Kulturą Uniwersytetu w Jyväskylä w Środkowej Finlandii, pt. "Finlandia między Rosją a Szwecją. Od Piotra I do czasów współczesnych".

Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Tadeusz Stegner.

Jarosław Suchoples ukończył studia w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1993. Pracę magisterską, zatytułowaną Finlandia w stosunkach międzynarodowych 1932-1939. Mały kraj na falach wielkiej polityki, napisał pod kierunkiem profesora Mieczysława Nurka. Tytuł doktora filozofii uzyskał w roku 2000 na Uniwersytecie w Helsinkach, po obronie pracy zatytułowanej Finland and the United States, 1917-1919. Early Years of Mutual Relations, napisanej pod kierunkiem profesora Matti Klinge. W latach 2000-2001 był analitykiem w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie. W latach 2001 i 2002, jako visiting resaercher, prowadził badania na Wydziale Nauk Politycznych Unwersytetu Kalifornijskiego Berkeley w USA. Pomiędzy rokiem 2003 a 2013, wykładał w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego, w Instytucie Europy Północnej Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie w Niemczech, a także na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Uniwersytecie Szczecińskim. W latach 2013-2015 był profesorem w Instytucie Studiów Malezyjskich i Międzynarodowych (IKMAS) Państwowego Uniwersytetu Malezyjskiego w Bangi k. Kuala Lumpur. W roku 2017 Dr Suchoples powrócił do Helsinek jako Ambasador RP w Finlandii. Od sierpnia roku 2019 do chwili obecnej jest samodzielnym pracownikiem naukowym w Instytucie Muzyki, Sztuki i Badań nad Kulturą Uniwersytetu w Jyväskylä w Środkowej Finlandii. Zaangażowany jest w realizację wielu projektów dotyczących historii i upamiętnienia I oraz II wojny światowej, jak i zimnej wojny.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 7. Czerwiec 2023 - 14:51; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: środa, 7. Czerwiec 2023 - 14:59; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska