Ogólnopolska konferencja naukowa „Uczelnie wyższe w Trójmieście w latach 1945–1970”

W środę 16 listopada 2022 r. na Wydziale Historycznym UG odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Uczelnie wyższe w Trójmieście w latach 1945–1970”. Współorganizatorem konferencji było Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.

Uczestników wydarzenia powitali Dziekan Wydziału Historycznego UG dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG oraz Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku dr Paweł Warot.

Uczestnicy obrad podejmowali szereg zagadnień związanych z funkcjonowaniem trójmiejskich uczelni w pierwszym powojennym ćwierćwieczu. Tematem refleksji historycznej były zagadnienia związane m.in. z polityką władz PRL wobec środowisk akademickich w omawianym okresie, proces instytucjonalnego organizowania uczelni na Pomorzu po wojnie, warunki materialne funkcjonowania kadry naukowej oraz szeroko rozumiane życie studenckie.

Dyskusja towarzysząca poszczególnym referatom pokazała, że podejmowana tematyka cieszy się sporym zainteresowaniem, zarówno wśród historyków zajmujących się okresem PRL, jak też studentów. Dlatego też organizatorzy zgodnie uznali, że temat warty jest dalszych badań i już obecnie zadeklarowali zorganizowanie w przyszłości kolejnych konferencji, poświęconych zarówno "dekadzie Gierka", jak i okresowi lat 80-ch XX w.

Konferencji towarzyszyła prezentacja wystawy "Droga do Uniwersytetu. Uniwersytet Gdański i jego poprzedniczki 1945-1970".

Materiały będące pokłosiem konferencji wkrótce ukażą się drukiem.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 17. Listopad 2022 - 13:38; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: czwartek, 17. Listopad 2022 - 14:29; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska