Ogólnopolska konferencja naukowa „Uczelnie wyższe w Trójmieście w latach 1945–1970”

Już w środę 16 listopada 2022 r. na Wydziale Historycznym UG odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Uczelnie wyższe w Trójmieście w latach 1945–1970”, na którą zapraszają Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem konferencji jest próba przyjrzenia się funkcjonowaniu trójmiejskich uczelni w pierwszym ćwierćwieczu po II wojnie światowej. Jak przebiegał proces tworzenia się uczelni w powojennej rzeczywistości? Jaki wpływ na życie akademickie miała polityka władz komunistycznych? Jakie były granice wolności badań naukowych? Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna. Prelegenci zobowiązani są do dostarczenia tekstów zgodnych z instrukcją wydawniczą IPN.

Program konferencji w załączniku.

Więcej informacji na stronie Instytutu Pamięci Narodowej Ogólnopolska konferencja naukowa „Uczelnie wyższe w Trójmieście w latach 1945–1970” – Gdańsk, 16 listopada 2022 r. - Konferencje naukowe - Instytut Pamięci Narodowej (ipn.gov.pl)

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 15. Listopad 2022 - 08:01; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: wtorek, 15. Listopad 2022 - 08:11; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska