Projekt aktywizacyjny Inspiratorium kariery

Zachęcamy niepełnosprawnych studentów i absolwentów Wydziału do udziału w projekcie aktywizacyjnym INSPIRATORIUM KARIERY. Jest to projekt realizowany ze środków PFRON. Jego celem jest zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych poprzez: określenie Indywidualnej Ścieżki Kariery, wsparcie psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pozyskiwanie ofert pracy pod konkretnego beneficjenta i wprowadzenie go na rynek pracy.

Projekt jest realizowany od grudnia 2019 roku do końca września 2023 roku.

Rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły, a uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które spełnią poniższe warunki: 

  • są mieszkańcami województwa pomorskiego;
  • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
  • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni bądź przedostatni semestr nauki w szkole wyższej;
  • w przypadku absolwentów – posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu;
  • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
  • nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub Zakładu Aktywizacji Zawodowej;
  • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie

Biuro projektu:
Fundacja Aktywności Zawodowej
al. Grunwaldzka 103 pok. 4.01.e
80-244 Gdańsk
te: 736 858 551

www.faz.org.pl

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 22. Wrzesień 2022 - 13:37; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: czwartek, 22. Wrzesień 2022 - 13:38; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska