fbpx Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "„Miejsca pamięci-historia-turystyka” / „Sites of Memory-History-Tourism” | Wydział Historyczny

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "„Miejsca pamięci-historia-turystyka” / „Sites of Memory-History-Tourism” | Wydział Historyczny

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "„Miejsca pamięci-historia-turystyka” / „Sites of Memory-History-Tourism”

Międzynarodowa

turystyczno-krajoznawczą i historiograficzna konferencja naukowa 

pt. „Miejsca pamięci-historia-turystyka”

„Sites of Memory-History-Tourism” 

Termin: 17-18 października 2019 r.

Miejsce: Wydział Historyczny Uniwersytet Gdański, ul Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk

Organizatorzy: Pracowania Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Towarzystwo Historiograficzne,

Konferencja odbędzie się w Gdańsku, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego 17-18 października 2019 r. Będzie to już czwarte sympozjum organizowane przez nasz Wydział związane z rozwojem badań nad krajoznawstwem i turystyką. W konferencji weźmie udział 30 przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, m.in. historii, historii sztuki, literaturoznawstwa, archeologii a także innych, których zakres badawczy mieści się w ramach proponowanej tematyki. Nasi goście reprezentować będą najważniejsze dla naszych badań ośrodki naukowe z Polski oraz z zagranicy (m.in. Poznań, Lublin, Warszawa, Toruń, Wilno, Lwów, Kijów i Charków).

Wiodącym tematem naszego kolejnego spotkania w Gdańsku pragniemy uczynić problematykę związaną z trzema zagadnieniami: miejscami pamięci – ich historią –oddziaływaniem tych dwóch na ruch turystyczny. Opierając się na dotychczasowych osiągnięciach nauki i doceniając wkład wielu uczonych, pragniemy poszerzyć obszar badawczy, powiązać badania z różnych dyscyplin i obszarów i nadać im bardziej komplementarny wymiar. Celem byłoby ukazanie powiązań pomiędzy: teoretycznym wymiarem miejsca pamięci (m.in. historiograficznym, metodologicznym), różnego rodzaju miejscami pamięci, ich historią oraz tym w jaki sposób jest ona szerzona (otwarty regionalizm, krajobraz kulturowy) a odzwierciedleniem tych wszystkich elementów w turystyce. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: https://historia.ug.edu.pl/  >>PROGRAM<<

W imieniu Rady Naukowej Konferencji,

Sekretarz konferencji

 

dr hab. Magdalena Nowak

 

 

International Conference of Historical Tourism and Historiography

„Sites of Memory-History-Tourism”

„Miejsca pamięci-historia-turystyka”

 

Place: Faculty of History, University of Gdańsk, Ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, Poland

Time: Thursday, October 17 – Friday, October 18, 2019

Organizers: Historical Tourism Scholarly Team (Institute of History, University of Gdańsk), Historiographical Association

The conference is the fourth symposium related to the development of research on sightseeing and tourism organised by our Historical Tourism Working Group of the Institute of History, University of Gdańsk. 30 representatives of various scholarly disciplines are going to participate in our congress. They specialise in history, art history, literary studies, archaeology and other topics related to subject matter. Our guests represent the most important for our research centres in Poland and abroad (Poznań, Lublin, Warsaw, Toruń, Vilnius, Lviv, Kiev, Kharkiv and Lund).

The leading theme of our meeting in Gdansk is refer to three interrelated issues: 1) places of remembrance, 2) their history, 3) how these two influence tourism. In recent decades specialists from various disciplines have developed frameworks useful to the field of tourism. Based on the previous achievements of science and appreciating the contribution of many scholars, we would like to expand the research area of this field, link findings of different discipline, and give them a more complementary dimension. The main aim of the conference is to show the connections between theories exploring memory and place (including a discussion of the historiography and methodology), various sites of memory, their histories and how they have been popularized (open regionalism, cultural landscape), and a synthesized reflection exploring how all these elements affect tourism.

We invite you to participate.

On behalf of the Conference Programme Committee,

Conference Organizer

Dr. hab. Magdalena Nowak

Detailed programme of the conference to be found at: https://historia.ug.edu.pl/  >>PROGRAMME<<

 

Under the Honorary Patronage of Rektor of the University of Gdańsk Jerzy Piotr Gwizdała, Mayor of Gdańsk Aleksandra Dulkiewicz, Marshal of Pomeranian Voivodeship Mieczysław Struk

www.gdansk.pl

1
ZałącznikWielkość
PDF icon Plakat20.64 MB
PDF icon Program670.79 KB
Plakat
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 października 2019 roku, 11:08