fbpx Zapisy na zajęcia WF w roku akademickim 2018/2019 | Wydział Historyczny

Zapisy na zajęcia WF w roku akademickim 2018/2019 | Wydział Historyczny

Zapisy na zajęcia WF w roku akademickim 2018/2019

Informujemy, że zapisy na zajęcia WF w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną się 18.02.2019 o godz. 20:00 i trwać będą do 19.02.2019 do godz. 24:00.
Elektroniczne zapisy będą odbywać się na stronie: https://ps.ug.edu.pl/index.web
 
Każdy student, któremu przysługuje możliwość zapisania się na zajęcia WF, zapisuje się na jedne wybrane zajęcia.
Z listy dostępnych (widocznych) zajęć WF student wybiera te, które go interesują, jednocześnie nie kolidują z planem zajęć dydaktycznych i dokonuje zapisu. Jeśli liczba miejsc na dane zajęcia WF została wyczerpana zapisy zostają zakończone.
 
Przepisanie zajęć:
Studenci ubiegający się o przepisanie osgiąnieć z WF (posiadający zaliczenie i punkty ECTS za realizację przedmiotu) mają obowiązek zgłosić się do swojego prowadzącego do dnia 15.03.2019. Uwaga! Osiągnięcia uzyskane na studiach I stopnia nie są przepisywane na II stopień studiów.
 
Ćwiczenia rehabilitacyjne:
Na zajęcia gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej (ćwiczenia rehabilitacyjne) zapisują się studenci posiadający przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa w zajęciach WF. Studenci dokonują zapisu osobiście u prowadzącego na zajęciach zgodnie z planem podanym na stronie www.sport.ug.edu.pl.
 
Długoterminowe zwolnienia lekarskie:
Studenci posiadający długoterminowe zwolnienia lekarskie (semestralne lub roczne) uczestniczą w zajęciach teoretycznych. Studenci dokonują zapisu osobiście u prowadzącego na zajęciach zgodnie z planem podanym na stronie www.sport.ug.edu.pl.
 
Studiowanie na więcej, niż jednym kierunku:
W przypadku, gdy student studiuje na więcej, niż jednym kierunku studiów, na którym zajęcia WF są przewidziane programem i tokiem studiów, student dokonuje zapisu na jedne zajęcia WF. Aby wybrać drugie zajęcia student ma obowiązek zgłosić się w dniu: 22.02.2019 w godz. 09.00-16.30 na salę gimnastyczną przy ul. Bażyńskiego 1a w Gdańsku.
 
Różnice programowe:
Studenci zaliczający zajęcia wychowania fizycznego w ramach różnic programowych, zaliczeń warunkowych, mają obowiązek zgłosić się w dniu: 22.02.2019 w godz. 09.00-16.30 na salę gimnastyczną przy ul. Bażyńskiego 1a w Gdańsku, w celu zapisania się do grupy WF.
 
Sekcje Akademickiego Związku Sportowego:
Studenci, którzy aktualnie trenują w klubach sportowych lub wyczynowo uprawiali sport powinni bezpośrednio zgłaszać się do trenerów sekcji w pierwszym tygodniu zajęć dydaktycznych. Te osoby nie muszą zapisywać się na zajęcia WF przez Internet. Wkaz sekcji sportowych znajduje się na stronie http://azs.univ.gda.pl
Treningi sekcji KU AZS UG rozpoczynają się 18.02.2019 i mogą na nie uczęszczać wszyscy studenci już od pierwszego roku studiów, bez względu na termin rozpoczecia obligatoryjnych zajęć WF.
 
Zespół Pieśni i Tańca JANTAR:
Udział w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca JANTAR zalicza obowiązkowe zajęcia WF.
 
Uwagi dodatkowe:
Studenci zapisujący się na zajęcia z łyżwiarstwa powinni posiadać umiejętność jeżdżenia na łyżwach.
Studenci zapisujący się na zajęcia tenisa, badmintona i łyżwiarstwa zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu (rakiety, łyżwy, piłeczki, lotki).
 
W razie jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z panią mgr Julitą Dunder-Kuczyńską, Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UG, tel. 58 523 24 57, e-mail: swfis@ug.edu.pl ; poniedziałek - piątek .
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 lutego 2019 roku, 13:38