Rekrutacja Erasmus + 2018/2019 Etnologia | Wydział Historyczny

Rekrutacja Erasmus + 2018/2019 Etnologia

ERASMUS+ 2018/2019   ETNOLOGIA

                                                         

W środę 7 marca 2018 o godz. 15:30 w pokoju 103 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w ramach rekrutacji studentów do programu ERASMUS+. Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na stypendium proszę o wcześniejszy kontakt z dr Moniką Milewską (monikamilewska@yahoo.com).

 

Etnologia ma obecnie podpisane umowy z siedmioma uniwersytetami partnerskimi.

Są to:

 

- Uniwersytet Marcina Lutra w Halle (Niemcy) - 2 miejsca (wymagana bardzo dobra znajomość języka niemieckiego) - http://www.uni-halle.de

- Uniwersytet w Würzburgu (Niemcy) - 2 miejsca - www.uni-wuerzburg.de

 - Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy) – 2 miejsca - www.phil.muni.cz

- Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie (Słowacja) - 2 miejsca - www.uniba.sk
- Uniwersytet Wileński (Litwa) - 2 miejsca – www.cr.vu.lt

- Uniwersytet Katolicki w Louvain (Belgia) - 1 miejsce, tylko studia magisterskie – www.uclouvain.be

- Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja) – 2 miejsca – www.unizg.hr

 

Więcej informacji:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020

http://historia.ug.edu.pl/studenci/erasmus_most

http://www.archeologia.his.ug.edu.pl/pl/studia_--ogloszenia/

 

 

Kryterium wyboru kandydatów:

 

- średnia ocen z całości studiów na Etnologii (nie niższa niż 3,7);

- bardzo dobra czynna znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (poziom znajomości języka będzie weryfikowany na dalszych etapach rekrutacji);

- w przypadku wyjazdów do Niemiec i Belgii dodatkowym atutem będzie znajomość odpowiednio języka niemieckiego lub francuskiego;

- osiągnięcia naukowe (działalność w kole naukowym, ewentualne publikacje, udział w konferencjach studenckich, udokumentowane zainteresowania danym regionem itp.).

 

Wymagane dokumenty:

 

- list motywacyjny wraz ze średnią ocen ze studiów na Etnologii poświadczoną w dziekanacie;

- dokumenty potwierdzające biegłą znajomość języka angielskiego (np. kopia świadectwa maturalnego, certyfikaty zdanych egzaminów, ukończonych kursów itp.); rozmowa kwalifikacyjna może być częściowo prowadzona w języku angielskim;

- dokumentacja osiągnięć, np. opublikowane artykuły, sprawozdania z działalności w kole naukowym itp. (opcjonalnie);

- zaświadczenie z Dziekanatu o pobieraniu stypendium socjalnego (opcjonalnie).

 

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej. Nie ma możliwości dostarczenia ich w późniejszym terminie, dlatego niekompletna dokumentacja będzie podstawą odrzucenia kandydatury.

 

            Wyniki zostaną ogłoszone ustnie w dniu naboru, tj. 7 marca 2018 r.

 

Wyjazdy na roku drugim SL mogą trwać jeden lub dwa semestry, na roku trzecim mogą być realizowane tylko w semestrze zimowym. Studenci obecnego roku trzeciego mogą ubiegać się o wyjazd w trybie warunkowym – będzie on realizowany na pierwszym roku MSU na kierunku Etnologia w semestrze letnim.

 

O wyjazd mogą się ubiegać także osoby, które już uczestniczyły w programie Erasmus (każdy student ma prawo do 12 miesięcy pobytu na Erasmusie na jednym stopniu studiów, wliczane są w to również praktyki Erasmus).

 

Stypendium wynosi 450 euro/miesiąc w wypadku wyjazdów do Belgii i Niemiec oraz 400 euro/miesiąc dla studentów wyjeżdżających do Chorwacji, Słowacji, Czech i na Litwę.

 

Można też uzyskać dodatkowo stypendium socjalne w wysokości ok. 200 euro miesięcznie. Student może je otrzymać tylko pod warunkiem, że w terminie rekrutacji posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Odpowiednie zaświadczenie z dziekanatu należy przedłożyć w dniu rekrutacji.

 

                                               Koordynator Programu ERASMUS na Etnologii

                                                                     dr Monika Milewska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Maja Żemojtel
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 października 2018 roku, 12:19