Historia powszechna XIX wieku - ciekawe zajęcia | Wydział Historyczny

Historia powszechna XIX wieku - ciekawe zajęcia

Studenci studiów niestacjonarnych kierunku historia na zajęciach z historii  powszechnej XIX wieku. zaprezentowali umundurowanie oraz broń pruską i niemiecką od czasów O. von Bismarcka do początków XX wieku. Omówili poszczególne elementy mundurów oraz ich symbolikę. Przedstawili wojskowe nakrycia głowy, w tym hełm pruski z bawolim włosiem nakładanym z okazji parad oraz czapę z trupią czaszką. Zaprezentowali także broń-pałasze, bagnety i szable.

`Autorzy prezentacji są pasjonatami i rekonstruktorami, szczególnie interesują się 2 Pułkiem Przybocznych Huzarów oraz 5 Pułkiem Grenadierów, które we wspomnianym okresie stacjonowały w Gdańsku, odtwarzają i zbierają militaria, popularyzują i upowszechniają wiedze na temat wojskowości.

 

dddddddddddd
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Muszyńska
Treść wprowadzona przez: Lidia Muszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 31 maja 2017 roku, 8:58