fbpx Mrongowiusze 2017 dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego | Wydział Historyczny

Mrongowiusze 2017 dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego | Wydział Historyczny

Mrongowiusze 2017 dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz z Wydziału Oceanografii i Geografii, dr Tomasz Gutowski z Wydziału Ekonomicznego oraz prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski z Wydziału Historycznego zostali laureatami tegorocznej nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, dydaktyków cieszących się uznaniem akademickiej społeczności.

Wyróżnieni nagrodą nauczyciele łączą pasję naukową, dydaktyczną i organizacyjną, ciesząc się szczególną estymą wśród studentów.

Prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz jest związany z Uniwersytetem Gdańskim od początku naukowej kariery. Od 40 lat pracuje w Katedrze Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu (Instytut Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii). Specjalizuje się w wykorzystaniu luminescencji w naukach przyrodniczych i archeologii. Od momentu zatrudnienia prowadził łącznie ponad 20 różnych przedmiotów, przede wszystkim na kierunku geografia, ale również na oceanografii, geologii, biologii i chemii. Studenci cenią profesora za przystępne i jasne przybliżanie trudnych zagadnień oraz wspieranie ich rozwoju poprzez wspólne prace terenowe i wyjazdy na konferencje w ramach grantów, których był kierownikiem.

Dr Tomasz Gutowski jest związany z Uniwersytetem Gdańskim od czasów studiów. Obecnie pełni funkcję Prodziekana ds. kształcenia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz jest zatrudniony w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół przedsiębiorstwa, zasad jego funkcjonowania i rozwoju we współczesnym zglobalizowanym świecie, a także zasad działania transnarodowych korporacji oraz ich oddziaływaniem na gospodarki wielu krajów. Jest dydaktykiem cenionym i lubianym przez studentów za przekazywanie wiedzy w przyjaznej atmosferze i w sposób przystępny, interesujący oraz efektywny. Pełnił i pełni liczne funkcje na Uniwersytecie Gdańskim oraz w innych podmiotach.

Prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski jest związany z Uniwersytetem Gdańskim od czasów studiów. Obecnie jest nauczycielem akademickim w Instytucie Historii Wydziału Historycznego UG oraz Dyrektorem Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim. Specjalizuje się w dziejach Prus Królewskich i Warmii okresu nowożytnego (XVI-XVIII w.) i militariach Dalekiego Wschodu (Chiny, Japonia, Mongolia). Przez wszystkie lata pracy na Uniwersytecie Gdańskim sprawy studenckie były dla profesora niezwykle ważne, czego dowodem są pełnione przez jego funkcje: Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego UG (2002-2005), Dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego UG (2005-2008) oraz Prorektora ds. Studenckich UG (2008-2012, 2012-2016). Przyczynił się m.in. do aktywizacji studenckich kół naukowych i organizacji studenckich, wspierał rozwój sportu akademickiego i kultury studenckiej, a także koordynował wiele programów adaptacyjnych i organizował obozy oraz imprezy integracyjne.

Nagroda „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza jest przyznawana na Uniwersytecie Gdańskim każdego roku za szczególne osiągnięcia dydaktyczne trzem nauczycielom akademickim UG. Nauczycieli zgłaszają do nagrody dziekani wydziałów w porozumieniu z wydziałowymi radami samorządu studentów. Wnioski rozpatruje powołana specjalnie Komisja Konkursowa złożona ze studentów i  nauczycieli akademickich. Patronem nagrody jest Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855) wybitny gdański pedagog i uczony, zasłużony dla zachowania polskości Pomorza, lektor języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim.

Wręczenie nagród odbywa się tradycyjnie 20 marca każdego roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu UG z okazji Święta Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystość odbędzie się 20 marca 2017 roku o godz. 10:00 w Sali Teatralnej budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Bałtycki Kampus UG w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51.

Zgłoszonym przez poszczególne wydziały kandydatom Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia, które w tym roku otrzymali:

  • dr n.med. Joanna Renke (Wydział Biologii)
  • dr Kamila Bielawska (Wydział Zarządzania)
  • prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-Mclean, (Wydział Prawa i Administracji)
  • dr Dorota Zarzeczańska (Wydział Chemii)
  • prof. dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska (Wydział Filologiczny)
  • prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)
  • dr Sylwia Mrozowska (Wydział Nauk Społecznych)
  • dr Grzegorz Stasiłojć (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed). 

Biuro Rzecznika Prasowego  Uniwersytetu Gdańskiego 

Sylwetki laureatów w załączniku. 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Sylwetki laureatów 336.82 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Patryk Gawor
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 marca 2017 roku, 12:49