fbpx Nagroda im. Uphagena dla Wacława Kulczykowskiego | Wydział Historyczny

Nagroda im. Uphagena dla Wacława Kulczykowskiego | Wydział Historyczny

Nagroda im. Uphagena dla Wacława Kulczykowskiego

fff

Mgr Wacław Kulczykowski, doktorant z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, został laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2016 w kategorii nauk humanistycznych i społecznych za „wybitne osiągnięcia w zakresie prowadzenia prac archeologicznych, rewitalizacyjnych i dokumentacyjnych oraz wkład w nowatorskie badanie i ratowanie zabytków kultury na Pomorzu”.

Laureatem tegorocznej nagrody w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych został dr inż. Adrian Bekasiewicz z Politechniki Gdańskiej.

Uroczystość wręczenia nagród, z udziałem prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza, odbyła się 10 lutego 2017 r. w Domu Uphagena w Gdańsku

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena, nazywana wcześniej „Młodym Heweliuszem”, przyznawana jest od 2003 roku studentom i absolwentom gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat za wybitne osiągnięcia naukowe.

Mgr Wacław Kulczykowski jest absolwentem kierunku archeologia Uniwersytetu Gdańskiego oraz doktorantem na Wydziale Historycznym UG. Jego zainteresowania badawcze oraz temat przygotowywanej pracy doktorskiej dotyczą średniowiecznych systemów zaopatrywania miast w wodę i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych na terenie Pomorza Gdańskiego oraz dawnych Prus Wschodnich. Jest autorem 9 artykułów oraz 4 rozdziałów w monografiach naukowych, w języku polskim oraz angielskim. Uczestniczył w 8 projektach naukowych i 11 ekspedycjach archeologicznych, w tym na stanowiskach w Gdańsku (ul. św. Ducha, ul. 3 Maja, Twierdza Wisłoujście). Na swoje badania otrzymuje dofinansowanie w ramach naukowych grantów i już dwukrotnie samodzielnie kierował badaniami archeologicznymi i pracami rewitalizacyjnymi oraz pełnił rolę archeologa pomocniczego. Jest także dwukrotnym laureatem stypendium dla najlepszych doktorantów (2015, 2016), laureatem Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za wybitne osiągnięcia (2015) oraz laureatem III edycji konkursu eNgage organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (2014). Aktywnie uczestniczy w popularyzowaniu wiedzy archeologicznej m.in. w czasie festiwali naukowych, a także otwartych wykładów, zajęć dydaktyczno-edukacyjnych czy warsztatów dla dzieci i młodzieży.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena to najważniejsze wyróżnienie na Pomorzu dla młodych badaczy. Nagrodę dla młodych naukowców pod nazwą „Młody Heweliusz” ustanowiono w 2003 roku, a od 2006 nosi nazwę Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena.  Badacze z Uniwersytetu Gdańskiego są jej laureatami od początku ustanowienia. W gronie wyróżnionych znaleźli się: dr Sławomir Antkiewicz (2003), dr Oktawian Nawrot (2004), dr Karol Horodecki i dr Monika Bokiniec (2006), dr Kamil Zeidler (2007), dr Michał Harciarek (2008), dr Paweł Antonowicz i dr Robert Łyżeń (2009), dr Sylwia Freza i dr Magdalena Giers (2011), Jakub Szlachetko (2012), Piotr Kitowski (2013), dr Anna Klimaszewska i dr Marta Kolanowska (2014).

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Muszyńska
Treść wprowadzona przez: Lidia Muszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 lutego 2017 roku, 14:37