fbpx Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” dla dr. Marcina Grulkowskiego | Wydział Historyczny

Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” dla dr. Marcina Grulkowskiego | Wydział Historyczny

Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” dla dr. Marcina Grulkowskiego

W piątek 9 XII 2016 odbyło się w Warszawie zebranie jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Prof. Stefana K. Kuczyńskiego. Nagrody tego prestiżowego, poświęconego naukom pomocniczym historii czasopisma  przyznano już po raz piąty.

W kategorii "Prace z dziedziny nauk pomocniczych historii i źródłoznawstwa"
II NAGRODĘ przyznano: Marcinowi Grulkowskiemu za monografię, Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne, Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2015. 

Dr Marcin Grulkowski, jest absolwentem kierunku historia na Uniwersytecie Gdańskim, w roku 2009 obronił w Instytucie Historii UG rozprawę doktorską poświęconą najstarszym księgom Głównego Miasta Gdańska XIV i XV wieku, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Beaty Możejko, na podstawie której powstała nagrodzona monografia.  Obecnie dr Marcin Grulkowski jest adiunktem w Instytucie Historii PAN.

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy . 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Muszyńska
Treść wprowadzona przez: Lidia Muszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 12 grudnia 2016 roku, 11:10