fbpx Konferencja „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie” | Wydział Historyczny

Konferencja „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie” | Wydział Historyczny

Konferencja „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie”

Konferencja „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie”

W dniach 19-20 listopada 2015 roku Instytut Historii UG oraz Towarzystwo Tradycji Akademickiej zorganizowały I Międzynarodową Konferencję Naukową zatytułowaną „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie”. W pierwszym dniu konferencji obrady odbywały się w budynku Wydziału Historycznego UG, natomiast w drugim dniu oprócz części naukowej odbywającej się w Sali Kolumnowej Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim, prelegenci mieli możliwość zwiedzenia muzeum żuławskiego, a także zapoznania się z żuławską kulturą i kuchnią. Barwne opowieści Pana Marka Opitza o Żuławach, a także zwiedzenie kościoła grekokatolickiego i domu podcieniowego w Cyganku połączone z degustacją potraw regionalnych na długo pozostaną w życzliwej pamięci uczestników konferencji. W trakcie dwudniowych obrad z referatami wystąpiło blisko dwudziestu badaczy z 10 instytucji naukowo-badawczych z kraju i zagranicy (Instytut Pamięci Narodowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Philipps-Universität Marburg, Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Towarzystwo Tradycji Akademickiej, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Warszawski). Organizatorzy dziękują uczestnikom za interesujące naukowo i merytorycznie wystąpienia oraz za rzeczową i stymulującą intelektualnie dyskusję. Wyrażają ponadto nadzieję, że przedstawione referaty nie tylko ukazały aktualny stan badań nad kwestią żartów, występków i przestępstw studenckich, ale że wpłynęły również na poszerzenie naszej wiedzy o omawianych zjawiskach.

Organizatorzy liczą, że konferencja „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie” zapoczątkowała cykl konferencji poświęconych tematyce studenckiej, a organizowanych na Uniwersytecie Gdańskim. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w planowanej na listopad 2016 roku konferencji poświęconej politycznym aspektom działalności studentów w XIX-wiecznych uczelniach europejskich.

W imieniu organizatorów Dyrekcja Instytutu Historii chciałaby jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie niniejszej konferencji. Szczególne podziękowania należą się Władzom Rektorskim i Dziekańskim Wydziału Historycznego UG, Żuławskiemu Parkowi Historycznemu, Stowarzyszeniu Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego, admiratorowi Żuław – Panu Markowi Opitzowi, a także sekretarzom konferencji: Pani mgr Wirginii Węglińskiej, mgr Marcie Urszuli Dziedzic oraz dr. hab. Dariuszowi Kaczorowi. Bez nich trudno byłoby wyobrazić sobie tak sprawne zorganizowanie całej konferencji. Więcej informacji i zdjęć z obu dni konferencji patrz: http://www.odzartudokarceru.ug.edu.pl

 

 

 

Konferencja Janicki 1Konferencja Janicki 2Konferencja Janicki 3Konferencja Janicki 4Konferencja Janicki 5Konferencja Janicki 6Konferencja Janicki 7Konferencja Janicki 8Konferencja Janicki 9
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksander Jafra
Treść wprowadzona przez: Aleksander Jafra
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 27 listopada 2015 roku, 14:31