fbpx Komunikat Dziekanatu Wydziału Historycznego UG | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Komunikat Dziekanatu Wydziału Historycznego UG

Komunikat Dziekanatu Wydziału Historycznego UG

Studenci 1 roku , którzy nie dostarczyli do dziekanatu umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez UG oraz oświadczenia o przebytym kursie BHP proszeni są o niezwłoczne dostarczenie  dokumentów do dziekanatu.

Termin ostateczny - do dnia 25 listopada 2015r. pod groźbą skreślenia z listy studentów.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksander Jafra
Treść wprowadzona przez: Aleksander Jafra
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 listopada 2015 roku, 11:22