fbpx Praktyka w ramach programu ERASMUS+ | Wydział Historyczny

Praktyka w ramach programu ERASMUS+ | Wydział Historyczny

Praktyka w ramach programu ERASMUS+

Praktyka w ramach programu Erasmus+

Program Komisji Europejskiej Erasmus+ umożliwia odbycie dwu- lub trzymiesięcznej płatnej praktyki w zagranicznej firmie, przedsiębiorstwie lub placówce naukowo-badawczej.

W bieżącym roku akademickim na studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego czeka około 40 miejsc (dokładna liczba uczestników zależy od wyboru kraju docelowego
 i powiązanej z nim kwoty stypendium). Podobnie jak w roku ubiegłym na praktyki Erasmus+ mogą również wyjeżdżać absolwenci pod warunkiem, że w chwili rekrutacji

posiadają jeszcze status studenta.

Dokumenty wymagane w trakcie rekrutacji to:

List Intencyjny (Letter of Intent) – poświadczający gotowość wybranej przez studenta

instytucji do przyjęcia go na praktykę. Wybrana placówka powinna oferować praktykę ściśle
wiążącą się ze studiowanym kierunkiem. Zainteresowany student samodzielnie poszukuje placówki goszczącej (podobnie jak przy poszukiwaniu pracy);

Formularz Stypendysty – zawierający dane studenta i informacje o praktyce, na którym podpis składa Koordynator Wydziałowy/Instytutowy Erasmusa po uprzednim sprawdzeniu, czy student spełnia wymogi stawiane kandydatom z danej jednostki.

Kandydat z (Wydziału/Instytutu/kierunku) powinien spełniać następujące wymogi:

- dobra znajomość języka obcego, tj. języka kraju docelowego lub języka roboczego instytucji przyjmującej (B2 i wyżej) potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, certyfikatem

- sprecyzowany plan wyjazdowy

Komplet dokumentów będzie można składać w Biurze Wymiany Zagranicznej Erasmus (BWZE)

od 01 VI 2015 r. (od godz. 08:30) aż do 15 IV 2016 r. (do godz. 14:00).
Decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów aplikacyjnych. W razie wyczerpania limitu miejsc przed upływem wskazanego wyżej terminu będzie istniała możliwość
zapisywania się na listę rezerwową.

Jeśli zainteresował Cię program praktyk Erasmus+, koniecznie zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji na stronie internetowej BWZE:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_i_absolwentow_na_praktyke_w_roku_akademickim_20152016

Znajdziesz tam również wzory dokumentów.

Informacji udziela koordynator praktyk programu Erasmus+ Justyna Kowalska (Rektorat, pok. 115, pon., wt. i śr. 09:00-12:30, czw. i pt. 10:00-14:00, tel.: 58 523 24 42,

justyna.kowalska@ug.edu.pl).

Zapraszamy do udziału w programie!

http://historia.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/news/46492/files/praktyka_erasmus_2015-2016_-_ogloszenie_dla_studentow-2.pdf

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Plaskiewicz
Treść wprowadzona przez: Aneta Plaskiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 września 2015 roku, 10:40