Konkurs na stanowisko adiunkta w gr. prac. dydaktycznych w Instytucie Historii Sztuki