Aktualności Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecza | Wydział Historyczny

Aktualności Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecza

Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 17 listopada 2018 roku, 22:00

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 7 listopada 2018 r. zmarł

dr hab.  Dariusz Aleksander Dekański

pracownik naukowo - dydaktyczny Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecza w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Profesor Dariusz Dekański był mediewistą. Specjalizował się w historii instytutów życia konsekrowanego,

zarówno zakonów mniszych (głównie cystersów), jak też zakonów mendykanckich (przede wszystkim dominikanów).

Innym polem Jego badań była polska i niemiecka historiografia Pomorza. Dorobek naukowy Profesora Dekańskiego obejmuje zarówno publikacje monograficzne,

jak też liczne artykuły wydawane w pracach zbiorowych i specjalistycznych czasopismach.

Był dojrzałym dydaktykiem. Od wielu lat uczył studentów tajników warsztatu naukowego historyków.

Żegnamy Go z wielkim smutkiem. Cześć Jego pamięci.
 

Dziekan, Prodziekani, Dyrektorzy Instytutów

i pracownicy Wydziału Historycznego

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo6

ORIGINES ET MUTATIONES VI

Ołtarz i tron - religia a władza od wczesnego średniowiecza po wiek XIX
Zapraszamy do udziału w szóstej edycji konferencji z cyklu Origines et Mutationes

organizowanej przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego.

założenia konferencji

Konferencja odbędzie w pierwszej połowie czerwca 2019 r. (dokładną datę podamy w terminie późniejszym).

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.
Na zgłoszenia czekamy do 31 grudnia 2018 r.

Abstrakty (około 1000 znaków) proszę wysyłać na adres baltic.conf@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukazała się książka prezentująca materiały z dwóch pierwszych konferencji Origines et Mutationes I-II

We invite you to read our publication with articles from previous editions of the conference

okładka Origines I-II

Origines et mutationes. Transfer - Exchange - Power, ed. A. Girsztowt, P. Kitowski, A. Gierszewski, Kraków 2017, ss. 289 (cała książka w formacie pdf).