Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej | Wydział Historyczny

Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 marca 2017 roku, 15:30
glatiat

Kierownik: Prof. dr hab. Nicholas Sekunda
Adiunkci: Dr Sławomir Jędraszek, Dr Marcin Paszke

Problematyka badawcza:
Historia i archeologia Palestyny
Archeologia Syropalestyny w kontekście wojskowości fenickiej
Historia i archeologia wojskowości greckiej
Historia i archeologia Mezopotamii

Pracownicy:

Nick biogr ex trow
Prof. dr hab. Nicholas Sekunda, pok. 22; e-mail: sekunda@ug.edu.pl

Sławek biogr ex trow
Dr Sławomir Jędraszek, pok. 23; e-mail: slawomir.jedraszek@ug.edu.pl

MArcin biogr ex trow
Dr Marcin Paszke, pok. 23; e-mail: marcin.paszke@ug.edu.pl