fbpx Kronika Wydziału Historycznego | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Kronika Wydziału Historycznego

Kronika Wydziału Historycznego UG

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 27 października 2020 roku, 9:46

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021:

Wystąpienie: 

Dziekan Wydziału Historycznego UG, dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. uczelni

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. uczelni

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. uczelni

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju, dr Anna Sobecka

 

Kronika Wydziału Historycznego UG 2019/2020:

archeologia