fbpx Badania archeologiczne na Twierdzy Wisłoujście | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Badania archeologiczne na Twierdzy Wisłoujście

Badania archeologiczne na Twierdzy Wisłoujście

Badania archeologiczne na Twierdzy Wisłoujście

 

W lipcu zakończono drugi sezon prac wykopaliskowych na Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku. Projekt, którego celem jest odtworzenie zagospodarowania przestrzeni twierdzy prowadzony jest przez Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska i Politechniką Gdańską. Kierownikiem prac wykopaliskowych jest dr Joanna Dąbal (IAiE UG).

W pracach w sezonie 2014 uczestniczyli studenci archeologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz student archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przyszli archeolodzy pracowali w trudnych technicznie warunkach wymagających szczególnych zasad bezpieczeństwa.

W efekcie prac odsłonięto wejście do zasypanych XVI-wiecznych piwnic znajdujących się pod wieńcem Fortu Carré. W tym sezonie udało się dostać do środka piwnic, częściowo odkopać trzy korytarze i wykonać wstępną dokumentację pomiarową oraz określić możliwości przyszłej pracy w podziemiach.  

Wykopaliska prowadzone na dziedzińcu pozwoliły na odsłonięcie XVII-wiecznej piwniczki gospodarczej, w której znaleziono wiele przedmiotów, takich jak dawne naczynia ceramiczne, fajki gliniane, przedmioty rogowe i metalowe.

Jednym z sukcesów prac było także odsłonięcie fundamentów dwóch wartowni znajdujących się przed fortem. Odkryte pozostałości zabudowy pozwolą w przyszłości na stworzenie planów zagospodarowania tej przestrzeni z uwzględnieniem znalezisk.

Prace prowadzone w obrębie Szańca Wschodniego pozwoliły na potwierdzenie lokalizacji kościoła św. Olafa oraz rozmieszczenie XVIII/XIX-wiecznych budynków koszar.

Część z podjętych w tym sezonie kierunków badań będzie kontynuowana w kolejnych latach. Podczas prowadzonych prac studenci zdobywają także doświadczenie w zakresie nowoczesnych metod pomiarowych i dokumentacyjnych.

 

Fotografie:

fot. 1. Fort Carré, widok z wieży w kierunku wschodnim, fot. Patryk Muntowski

fot. 2. Odkryte XVI-wieczne piwnice znajdujące się pod wieńcem fortu, fot. IAiE UG.

fot. 3. Dziedziniec Fortu Carré, fot. Patryk Muntowski.

fot. 4. Twierdza Wisłoujście, zabytki pozyskane podczas badań, fot. Katarzyna Krawczyk.

fot. 5. Wartownia przed Fortem Carré, fot. Patryk Muntowski.

fot. 6. Prace przy wartowni, fot. IAiE UG.

fot. 7. Prace wykopaliskowe na Szańcu Wschodnim, fot. Katarzyna Krawczyk.

fot. 8. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej, fot. IAiE UG.

fot. 9. Wykonywanie pomiarów geodezyjnych, fot. IAiE UG.

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Muszyńska
Treść wprowadzona przez: Lidia Muszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 22 lipca 2014 roku, 12:43