fbpx Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza

Tematyka badań Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecza

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 września 2020 roku, 22:07

 

Prusy przed podbojem krzyżackim, historia społeczno-gospodarcza władztwa zakonu krzyżackiego w Prusach, rzemiosło miejskie, osadnictwo i struktury wiejskie w Prusach Krzyżackich, społeczności miejskie strefy bałtyckiej i hanzeatyckiej, Nowa Marchia i Inflanty w średniowieczu, monastycyzm zachodni (zakony mnisze i mendykanckie), struktury klasztorne w Europie Środkowej i Północnej.

Oliwa

strona zakładu na facebook

Pracownicy

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 lutego 2021 roku, 23:10

Doktoranci

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 czerwca 2020 roku, 11:09

 

Maciej Badowicz temat pracy doktorskiej: Ludolf König (1280/90-1347). Wielki mistrz zakonu krzyżackiego

 

Grzegorz Woliński temat pracy doktorskiej: Komturstwo tucholskie (1330-1454). Przestrzeń – gospodarka - społeczeństwo

 

Krzysztof Wroński temat pracy doktorskiej: Architektura obronna joannitów na terenie baliwatu brandenburskiego od pierwszej połowy XIV w. do początków XVII w. (do 1618 r.). Forma i funkcje