Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza | Wydział Historyczny

Tematyka badań Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecza

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 27 sierpnia 2017 roku, 10:37

Prusy przedkrzyżackie, historia społeczno-gospodarcza władztwa zakonu krzyżackiego w Prusach, osadnictwo wiejskie na Pomorzu Gdańskim i w Prusach Krzyżackich, społeczności miejskie strefy bałtyckiej i hanzeatyckiej, monastycyzm średniowieczny (zakony mnisze i mendykanckie)

Pracownicy

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 9 grudnia 2016 roku, 15:30

Doktoranci

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 czerwca 2017 roku, 18:36

Maciej Badowicz tematyka pracy doktorskiej: Ludolf König (1280/90-1347). "Szalony" wielki mistrz zakonu krzyżackiego

Aleksandra Girsztowt tematyka pracy doktorskiej: Rzemiosło miejskie w średniowiecznym Malborku

Wacław Kulczykowski tematyka pracy doktorskiej: Obiekty hydrotechniczne w dorzeczu rzeki Osy do XVI w.

Łukasz Sobczak tematyka pracy doktorskiej: Drogi w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach (XIII-1. połowa XIV w.)

Grzegorz Woliński tematyka pracy doktorskiej: Życie społeczno-gospodarcze w komturstwie tucholskim w XIV-XV w. (do 1454 r.)

Krzysztof Wroński tematyka pracy doktorskiej: Siedziby zakonu joannitów na Pomorzu Zachodnim do połowy XVII w.