Badania naukowe

combined

Kierownik badań: dr Joanna Pyzel
Tytuł projektu: „Publikacja. Osadnictwo neolityczne w Ludwinowie 7, gm. Włocławek”
Finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych” - nr projektu  3745/18. Projekt realizowany na Uniwersytecie Gdańskim w latach 2018-2019.   
Opis projektu: Celem projektu jest przygotowanie do druku i publikacja opracowań źródeł ruchomych i nieruchomych związanych z kulturami neolitycznymi ze stanowiska Ludwinowo 7, gm. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie. Stanowisko Ludwinowo 7 położone jest na terenie wschodnich Kujaw, tuż przy granicy Pojezierza Kujawskiego i Kotliny Płockiej. Odkryte zostało podczas badań powierzchniowych wyprzedzających budowę autostrady A1. Badane było wykopaliskowo w kilku etapach w latach 2000-2010 przez dwa zespoły: początkowo przez Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego, przekształcony następnie w Zespół Archeologicznych Badań Ratowniczych IAiE PAN w Poznaniu, w ostatnim roku badań zaś przez konsorcjum Firmy Archeologicznej Archeo-Explorers Wiesław Koszkul oraz Pracowni Archeologicznej Dariusz Majewski. Każdy z tych zespołów przygotował na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad niezależne opracowania. Celem projektu jest ich ujednolicenie i publikacja w formie dwujęzycznej (polsko-angielskiej) monografii. W sumie na stanowisku w Ludwinowie 7 odsłonięto obszar ponad 11 hektarów, rejestrując na nim prawie 3000 obiektów nieruchomych i dziesiątki tysięcy zabytków ruchomych. Większość z nich wiąże się z KCWR, po której pozostały ślady licznych długich domów i zagród. Osada ta zasiedlona była przez prawie cały czas trwania tej jednostki na Kujawach. Młodsze ugrupowania naddunajskie pozostawiły po sobie mniej liczne, lecz niezwykle interesujące ślady pobytu, m.in. w postaci pozostałości praktyk pamięci odnoszących się do KCWR. Z okresem późnego neolitu (KAK i KCSz) wiążą się jedynie pojedyncze jamy. Oprócz ujednolicenia opracowań obiektów nieruchomych i zabytków ruchomych poszczególnych kultur neolitycznych częścią zadania będzie też integracja specjalistycznych analiz antropologicznych i archeozoologicznych, ponadto datowanie C14 oraz fizyko-chemiczne badania lipidów 15 wybranych naczyń ceramicznych. Przygotowywana publikacja zawierać także będzie krótkie podsumowanie innych związanych z Ludwinowem projektów badawczych (m.in. archeobotaniki).  zaplanowanym na dwa lata zadaniu uczestniczy 19 wykonawców z różnych ośrodków w Polsce i za granicą.

NCN dombal

Kierownik badań: dr Joanna Dąbal 

Tytuł projektu: "Publikacja wyników badań archeologiczno-architektonicznych Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku"

Finansowanie: Zadanie nr. 3530/15 finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet ochrona zabytków archeologicznych.


Negot 1

Kierownik badań: prof. dr hab. Nicholas Sekunda 

Tytuł projektu: „Negotino: Dolina środkowego Wardaru (Macedonia) w okresie hellenistycznym i rzymskim”.

Finansowanie: Zadanie nr UMO-2011/03/B/HS3/04669 realizowane ze środków Narodowego Centrum Nauki


 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 2. Marzec 2017 - 12:11; osoba wprowadzająca: Marcin Paszke Ostatnia zmiana: wtorek, 6. Listopad 2018 - 15:00; osoba wprowadzająca: Marcin Paszke