Studia podyplomowe Gedanistyka | Wydział Historyczny

Studia podyplomowe Gedanistyka

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 lipca 2019 roku, 13:25

Charakterystyka:

Studia są dwusemestralne, odbywają się w soboty. Przewidziane są dla posiadaczy dyplomów najrozmaitszych kierunków, I i II stopnia (licencjackich i magisterskich). Program zajęć (240 godzin lekcyjnych) w wszechstronny sposób ujmuje dzieje i kulturę Gdańska od średniowiecza po dzień dzisiejszy, uwzględniając jak najszerszy kontekst historii regionu. Zajęcia składają się z trzech bloków tematycznych: chronologicznego (dzieje Gdańska w poszczególnych epokach), problemowego (m.in. kultura i sztuka, morskie dziedzictwo Gdańska), regionalnego (dzieje ośrodków sąsiednich i wybranych dzielnic Gdańska). Każdy z semestrów kończy się pisemnym egzaminem.

Program:

Blok zajęć w ujęciu chronologicznym pokazuje meandry dziejów Gdańska i jego najbliższego otoczenia od czasów najdawniejszych poprzez średniowiecze, epokę nowożytną, wiek XIX po dzieje najnowsze - okres „Solidarności” i początek przemian ustrojowych schyłku XX wieku. Blok zajęć w ujęciu problemowym, najbardziej rozbudowany, ma za zadanie przedstawić najważniejsze zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kultury duchowej i materialnej naszego miasta. Z jednej strony jest to więc architektura, rzeźba, malarstwo i rękodzieło najważniejszego niegdyś ośrodka gospodarczego i kulturalnego w tej części Europy, z drugiej zaś - życie codzienne, warunki materialne egzystencji, wnętrza mieszczańskich domów, prawo i porządek w mieście. Dziedzictwo literackie, szeroko pojęta kultura słowa drukowanego, muzyka, skomplikowana sfera stosunków wyznaniowych, tradycje morskie Gdańska, to pozostałe monograficzne propozycje dla kolejnej, piątej już edycji naszych studiów. W toku naszych zajęć funkcjonuje także trzeci blok tematyczny, regionalny, w którym rezerwujemy miejsce dla współtworzących Trójmiasto ośrodków sąsiednich, Gdyni i Sopotu, a także ważniejszych dzielnic Gdańska, m.in. Chełma, Starych Szkotów, Wrzeszcza, Oliwy. Większość przedmiotów dzieli się na część teoretyczną (wykład najczęściej multimedialny) oraz praktyczną (wykład w terenie, często powiązany ze zwiedzaniem zabytków, muzeów, itp.)

Kierownik studiów: Dr hab. Sławomir Kościelak

Kadra: Zajęcia poprowadzi dobrana kadra najlepszych specjalistów z historii i kultury Gdańska, głównie pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, ale także innych wiodących ośrodków naukowych Trójmiasta.

Czas trwania: dwa semestry

Zasady naboru: aż do wyczerpania miejsc, według kolejności zgłoszeń. Liczba uczestników limitowana do maksymalnie 50 osób (minimum niezbędne do uruchomienia 22 osoby).

Rekrutacja:

 1. Rejestracja w IRK: od 22.07.2019 r. do 30.09.2019 r.
 2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 01.10.2019 r. do 04.10.2019 r.
 3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 04.10.2019 r., godz. 15.00

Przewidywane zakończenie cyklu: czerwiec 2020 roku

Opłaty: 1600,00 zł (za semestr), całość studiów 3200,00 zł.

Lista przedmiotów Podyplomowych Studiów Gedanistyki

 

RAMOWY PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW GEDANISTYKI

BLOK CHRONOLOGICZNY

 • Gdańsk we wczesnym średniowieczu
 • Gdańsk w późnym średniowieczu (XIV - XV wiek)
 • Dzieje Gdańska nowożytnego - ustrój, prawo, 
 • Gdańsk w granicach Prus - Niemiec - w XIX wieku
 • Wolne Miasto Gdańsk (+ II wojna światowa)
 • Gdańsk (Trójmiasto) w PRL-u

BLOK PROBLEMOWY (KULTURA I DZIEDZICTWO)

 • Archeologia na terenie Gdańska
 • Socjotopografia Gdańska średniowiecznego
 • Kultura materialna Gdańska nowożytnego (wnętrza mieszczańskich domów)
 • Kultura duchowa (czasopiśmiennictwo, drukarstwo, nauka) i życie codzienne          w nowożytnym Gdańsku
 • Kultura literacka i teatralna Gdańska
 • Stosunki wyznaniowe w Gdańsku
 • Malarstwo gdańskie
 • Architektura sakralna, przemysłowa, mieszkalna i militarna Gdańska
 • W kręgu rzeźby gdańskiej
 • Gdańskie rzemiosło artystyczne
 • Morskie dziedzictwo Gdańska i Trójmiasta
 • Herladyka Gdańska

BLOK REGIONALNY

 • Dzieje wybranych gdańskich dzielnic (Chełm, Stare Szkoty, Wrzeszcz, Oliwa)
 • Dzieje Gdyni i wybranych gdyńskich dzielnic
 • Dzieje Sopotu

 

Dotychczas przeprowadzone edycje:

I edycja              X 2008- VI 2009          27 absolwentów

II edycja             III 2010 – II 2011         18 absolwentów

III edycja            II 2012 – II 2013          20 absolwentów

IV edycja            II 2015 – II 2016          11 absolwentów

V edycja             X 20117 – VI 2018       33 absolwentów

 

Obsługa administracyjna:
tel. (058) 523 20 23
hislm@ug.edu.pl, pokój 2.57