fbpx Studia podyplomowe Gedanistyka | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Studia podyplomowe Gedanistyka

Studia podyplomowe Gedanistyka

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 października 2020 roku, 14:08

Uwaga!

Ze względu na wciąż istniejące zagrożenie epidemią COVID 19 zastrzega się możliwość prowadzenia zajęć w trybie mieszanym, zdalnym i stacjonarnym.

Podyplomowe Studia Gedanistyka

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
80-952 Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 55.
Fax 0-58 523 20 39

Obsługa administracyjna:
Lidia Muszyńska
058 523 31 81, w dniu zjazdu 058 523 20 23, lidia.muszynska@ug.edu.pl

Charakterystyka:

Studia są dwusemestralne, odbywają się w soboty. Przewidziane są dla posiadaczy dyplomów najrozmaitszych kierunków, I i II stopnia (licencjackich i magisterskich). Program zajęć (240 godzin lekcyjnych) w wszechstronny sposób ujmuje dzieje i kulturę Gdańska od średniowiecza po dzień dzisiejszy, uwzględniając jak najszerszy kontekst historii regionu. Zajęcia składają się z trzech bloków tematycznych: chronologicznego (dzieje Gdańska w poszczególnych epokach), problemowego (m.in. kultura i sztuka, morskie dziedzictwo Gdańska), regionalnego (dzieje ośrodków sąsiednich i wybranych dzielnic Gdańska). Każdy z semestrów kończy się pisemnym egzaminem.

Program:

Blok zajęć w ujęciu chronologicznym pokazuje meandry dziejów Gdańska i jego najbliższego otoczenia od czasów najdawniejszych poprzez średniowiecze, epokę nowożytną, wiek XIX po dzieje najnowsze - okres „Solidarności” i początek przemian ustrojowych schyłku XX wieku. Blok zajęć w ujęciu problemowym, najbardziej rozbudowany, ma za zadanie przedstawić najważniejsze zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kultury duchowej i materialnej naszego miasta. Z jednej strony jest to więc architektura, rzeźba, malarstwo i rękodzieło najważniejszego niegdyś ośrodka gospodarczego i kulturalnego w tej części Europy, z drugiej zaś - życie codzienne, warunki materialne egzystencji, wnętrza mieszczańskich domów, prawo i porządek w mieście. Dziedzictwo literackie, szeroko pojęta kultura słowa drukowanego, muzyka, skomplikowana sfera stosunków wyznaniowych, tradycje morskie Gdańska, to pozostałe monograficzne propozycje dla kolejnej, siódmej już edycji naszych studiów. W toku naszych zajęć funkcjonuje także trzeci blok tematyczny, regionalny, w którym rezerwujemy miejsce dla współtworzących Trójmiasto ośrodków sąsiednich, Gdyni i Sopotu, a także ważniejszych dzielnic Gdańska, m.in. Chełma, Starych Szkotów, Wrzeszcza, Oliwy. Większość przedmiotów dzieli się na część teoretyczną (wykład najczęściej multimedialny) oraz praktyczną (wykład w terenie, często powiązany ze zwiedzaniem zabytków, muzeów, itp.)

Kierownik studiów: dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw.

Kadra: Zajęcia poprowadzi dobrana kadra najlepszych specjalistów z historii i kultury Gdańska, głównie pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, ale także innych wiodących ośrodków naukowych Trójmiasta.

Czas trwania: dwa semestry

Plan zajęć i terminy zjazdów  - aktualizacja 05.03.2020

Przewidywane zakończenie cyklu: czerwiec 2021 roku

Opłaty: 1600zł (za semestr), całość studiów 3200zł.

Rekrutacja:
 
1. Rejestracja w IRK: 07.09.2020 r. - 08.10.2020 r.
2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 07.09.2020 r. - 08.10.2020 r.
3. Miejsce składania dokumentów: Dział Kształcenia UG (budynek Rektoratu), ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 502 - po uprzednim umówieniu się mailowo (lidia.muszynska@ug.edu.pl)
4. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 09.10.2020 r.

Stypendium:

10 przyszłych absolwentów otrzyma finansowanie czesnego na Gedanistyce! Ruszyła 4. edycja programu stypendialnego na studiach podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego, oferująca wsparcie finansowe dla najbardziej zaangażowanych w dbanie o dziedzictwo oraz tożsamość Gdańska.

 

 

RAMOWY PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW GEDANISTYKI

BLOK CHRONOLOGICZNY

Gdańsk we wczesnym średniowieczu

Gdańsk w późnym średniowieczu (XIV - XV wiek)

Dzieje Gdańska nowożytnego - ustrój, prawo, 

Gdańsk w granicach Prus - Niemiec - w XIX wieku

Wolne Miasto Gdańsk (+ II wojna światowa)

Gdańsk (Trójmiasto) w PRL-u

 

BLOK PROBLEMOWY (KULTURA I DZIEDZICTWO)

Archeologia na terenie Gdańska

Socjotopografia Gdańska średniowiecznego

Kultura materialna Gdańska nowożytnego (wnętrza mieszczańskich domów)

Kultura duchowa (czasopiśmiennictwo, drukarstwo, nauka) i życie codzienne w nowożytnym Gdańsku

Kultura literacka i teatralna Gdańska

Stosunki wyznaniowe w Gdańsku

Malarstwo gdańskie

Architektura sakralna, przemysłowa, mieszkalna i militarna Gdańska

W kręgu rzeźby gdańskiej

Gdańskie rzemiosło artystyczne

Morskie dziedzictwo Gdańska i Trójmiasta

Herladyka Gdańska

 

BLOK REGIONALNY

Dzieje wybranych gdańskich dzielnic (Chełm, Stare Szkoty, Wrzeszcz, Oliwa)

Dzieje Gdyni i wybranych gdyńskich dzielnic

Dzieje Sopotu

 

Dotychczas przeprowadzone edycje:

I edycja              X 2008- VI 2009          27 absolwentów

II edycja             III 2010 – II 2011         18 absolwentów

III edycja            II 2012 – II 2013          20 absolwentów

IV edycja            II 2015 – II 2016         11 absolwentów

V edycja             X 2017 – VI 2018        33 absolwentów

VI edycja            IX 2018 – VI 2019       15 absolwentów

                                                Razem 124 absolwentów