fbpx Wyjazdy / Outgoing | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Wyjazdy / Outgoing

Nabór na wyjazdy Erasmus+ na rok 2020/21 - Etnologia

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 lutego 2020 roku, 11:27

ERASMUS+ 2020/2021

ETNOLOGIA

W czwartek 5 marca 2020 o godz. 11:00 w pokoju 110 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w ramach rekrutacji studentów do programu ERASMUS+. Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na stypendium proszę o wcześniejszy kontakt z dr hab. prof. UG Katarzyną Mirgos (katarzyna.mirgos@ug.edu.pl). Zebranie informacyjne odbędzie się 27 lutego br. w pokoju 110 o godzinie 11.00.

Etnologia ma obecnie podpisane umowy z ośmioma uniwersytetami partnerskimi. 

Są to:

- Uniwersytet Marcina Lutra w Halle (Niemcy) - 2 miejsca (wymagana bardzo dobra znajomość języka niemieckiego) - http://www.uni-halle.de

- Uniwersytet w Würzburgu (Niemcy) - 2 miejsca - www.uni-wuerzburg.de

 - Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy) – 2 miejsca - www.phil.muni.cz

- Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie (Słowacja) - 2 miejsca - www.uniba.sk

- Uniwersytet Wileński (Litwa) - 2 miejsca – www.cr.vu.lt

- Uniwersytet Katolicki w Louvain (Belgia) - 1 miejsce, tylko studia magisterskie – www.uclouvain.be

- Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja) – 2 miejsca – www.unizg.hr

- Uniwersytet Kraju Basków (San Sebastian, Hiszpania) – 2 miejsca - https://www.ehu.eus/es/web/hefa/home

 

Więcej informacji:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020

http://historia.ug.edu.pl/studenci/erasmus_most

 

Kryterium wyboru kandydatów:

- średnia ocen z całości studiów na Etnologii (nie niższa niż 3,9);

- bardzo dobra czynna znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (poziom znajomości języka będzie weryfikowany na dalszych etapach rekrutacji);

- w przypadku wyjazdów do Niemiec, Belgii i Hiszpanii wskazana jest dodatkowo znajomość odpowiednio: języka niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego;

- osiągnięcia naukowe (działalność w kole naukowym, ewentualne publikacje, udział w konferencjach studenckich, udokumentowane zainteresowania danym regionem itp.). 

 

Wymagane dokumenty: 

- list motywacyjny wraz ze średnią ocen ze studiów na Etnologii poświadczoną w dziekanacie;

- dokumenty potwierdzające biegłą znajomość języka angielskiego (np. kopia świadectwa maturalnego, certyfikaty zdanych egzaminów, ukończonych kursów itp.); rozmowa kwalifikacyjna może być częściowo prowadzona w języku angielskim; 

- dokumentacja osiągnięć, np. opublikowane artykuły, sprawozdania z działalności w kole naukowym itp. (opcjonalnie);

- zaświadczenie z Dziekanatu o pobieraniu stypendium socjalnego (opcjonalnie).

 

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej. Nie ma możliwości dostarczenia ich w późniejszym terminie, dlatego niekompletna dokumentacja będzie podstawą odrzucenia kandydatury.

Wyniki zostaną ogłoszone ustnie w dniu naboru, tj. 5 marca 2020 r.

Wyjazdy na roku drugim SL mogą trwać jeden lub dwa semestry, na roku trzecim SL i drugim MSU mogą być realizowane tylko w semestrze zimowym. Studenci obecnego roku trzeciego mogą ubiegać się o wyjazd w trybie warunkowym – będzie on realizowany na pierwszym roku MSU na kierunku Etnologia w semestrze letnim.

O wyjazd mogą się ubiegać także osoby, które już uczestniczyły w programie Erasmus (każdy student ma prawo do 12 miesięcy pobytu na Erasmusie na jednym stopniu studiów, wliczane są w to również praktyki Erasmus). 

Stypendium wynosi 500 euro/miesiąc w wypadku wyjazdów do Belgii, Niemiec i Hiszpanii oraz 450 euro/miesiąc dla studentów wyjeżdżających do Chorwacji, Słowacji, Czech i na Litwę. 

Można też uzyskać dodatkowo stypendium socjalne w wysokości ok. 200 euro miesięcznie. Student może je otrzymać tylko pod warunkiem, że w terminie rekrutacji posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Odpowiednie zaświadczenie z dziekanatu należy przedłożyć w dniu rekrutacji.

 

Koordynator Programu ERASMUS na Etnologii

dr hab. prof. UG Katarzyna Mirgos

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus w roku akademickim 2020/2021 - INSTYTUT HISTORII

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 lutego 2020 roku, 10:21

UWAGA STUDENTKI I STUDENCI INSTYTUTU HISTORII UG

Ruszają nabory na wyjazdy Erasmus plus na rok akademicki 2020/21. Termin zgłoszeń na wyjazdy w roku akademickimi 2020/21 upływa 9 marca 2020 (poniedziałek). Proszę zapoznać się z plikiem warunki rekrutacji.

Kandydat składa sekretariacie IH UG, w koszulce przezroczystej nadającej się do wpięcia do segregatora, następujące dokumenty:

1. prawidłowo wypełnione, wydrukowane i podpisane podanie – wzór dostępny na stronie Wydziału, wraz z wypełnioną przez pracownika dziekanatu częścią dotyczącą wpisu na semestr studiów oraz dotychczasową średnią ocen

2.  dostępny na stronie Wydziału Formularz Stypendysty Erasmus+ 2020/21 (zawierający dane osobowe; miejsce „wyjazd na uczelnie partnerską” oraz miejsce na podpis Koordynatora pozostają puste) wydrukowane DWUSTRONNIE i podpisane na pierwszej oraz na drugiej stronie (pod klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych)

3. po jednej kserokopii dokumentów (ceryfikatów) poświadczających znajomość języków obcych, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika dziekanatu. Może to być także oryginał pisma wystawionego przez nauczyciela akademickiego, prowadzącego lektorat w IH UG, że władacie Panstwo np angielskim na poziomie B1, lub B2 a może C1

Uwaga praktyczna, zgłaszajcie się Państwo do prowadzących lekoraty, przygotujcie sami takie pismo, z prośba o podpis (z datą)

4. kandydat ubiegający się o przyznanie dodatkowego wsparcia socjalnego na wyjazd z funduszy programu Erasmus+ (będący w trudnej sytuacji materialnej) dołącza do dokumentów rekrutacyjnych ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG (stypendium socjalnego). UWAGA TO WAŻNE 

UWAGA Studenci studiów doktoranckich składają dodatkowo: opis prowadzonych badań w j. angielskim, zawierający jasne określenie tematu i problemu badawczego (800-1000 słów) wraz z opinią promotora przygotowywanej pracy doktorskiej (opiekuna naukowego) co do realizacji wyjazdu przez Kandydata i wpływu wyjazdu we wskazane miejsce na rozwój naukowy Kandydata.

Powyższe dokumenty (1-4, 5) należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Historii do dn. 9 marca 2020, do godz. 15:00.

Dokonując naboru komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę w równym stopniu: podanie, średnią ocen i stopień znajomości adekwatnego języka obcego. Te kryteria zostaną także wzięte pod uwagę przy tworzeniu listy rankingowej w oparciu o którą przydzielone zostaną miejsca na konkretnych uczelniach. Wyniki naboru zostaną przesłane wszystkim kandydatom pocztą elektroniczną w dniu 18 marca 2020 r.  Decyzje komisji są ostateczne. (UWAGA dlatego trzeba dokładnie podać swój adres mailowy). 

WIĘCEJ: czytaj przewodnik (gdzie lista uczelni na które można aplikować i zasady).

UWAGA PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z OGŁOSZENIEM O SPOTKANIU Z KOORDYNATORKĄ ERASMUSA w IH UG Prof. dr hab. Beatą Możejko - 25 II 2020 w sali 2.49.

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Formularz stypendysty (word)396 KB
PDF icon Formularz stypendysty (pdf)288.23 KB
Plik Warunki rekrutacji19.98 KB
Plik Wzór podania26.02 KB
Plik Przewodnik301.38 KB

REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Autor: 
Erasmus+ Coordinator: prof. dr hab. Beata Możęjko, Instytut Historii
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 listopada 2019 roku, 12:34

Erasmus + logo

INFORMACJA DLA STUDENTÓW INSTYTUTU HISTORII UG

Rozpoczęcie rekrutacji: . Zakończenie rekrutacji: 
MATERIAŁY DO POBRANIA:
A) Przewodnik dla studentów Instytutu Historii UG zainteresowanych wyjazdem na wymianę w roku akademickim 2018/2019
B) Formularz stypendysty - wzór (wersja Word i PDF)

RELACJE STUDENTÓW, KTÓRZY WRÓCILI Z UCZELNI PARNTERSKICH (2014, 2015)

Autor: 
Erasmus+ Coordinator: Dr. Anna Mazurkiewicz, Instytut Historii
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 lutego 2016 roku, 19:04

Zamieszczone poniżej relacje stanowią zbiór osobistych opinii, rekomendacji i wspomnień studentów Instytutu Historii UG. Nie są to oficjalne materiały przygotowane przez instytutcje partnerskie.

Wszystkich studentów, którzy powrócili z wymiany uprzejmie prosimy o nadesłanie relacji, która pomoże innym w podjęciu decyzji o wyjeździe. Relacje z pobytu powinny zawierać następujące elementy: organizacja podróży, charakterystyka uczelni i warunków studiowania, opis kursów (forma prowadzenia zajęć, zaliczenia, język, wykładowcy), organizacja miejsca zamieszkania i realne koszty utrzymania, opis życia studenckiego i kontaktów ze studentami z innych krajów, ogólna ocena wyjazdu i zdobytych doświadczeń, w  tym rady i sugestie dla studentów, którzy wyjadą w kolejnych latach. Relacje prosimy przesyłać do dr Anny Mazurkiewicz.

OPINIE STUDENTÓW

ZałącznikWielkość
Plik Würzburg23.07 KB
Plik Osnabrück16.65 KB
Plik Koper14.33 KB
Plik Antwerpia14.59 KB
Plik Tybinga15.87 KB