fbpx Rekrutacja | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Rekrutacja

Rekrutacja - Wydział Historyczny UG

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 czerwca 2021 roku, 11:59
 
STUDIA STACJONARNE
ARCHEOLOGIA ARCHEO ETNO ETNO2

ARCHEOLOGIA

I stopień

ARCHEOLOGIA

II stopień

ETNOLOGIA

I stopień

ETNOLOGIA

II stopień

HISTORIA HISTORIA2 SZTUKA ETNO2

HISTORIA

I stopień

HISTORIA

II stopień

HISTORIA SZTUKI

I stopień

HISTORIA SZTUKI

II stopień

KRAJO1 KRAJO2 NIEMCO RELIGIO

KRAJOZNAWSTWO
I TURYSTYKA HISTORYCZNA

I stopień

KRAJOZNAWSTWO
I TURYSTYKA HISTORYCZNA

II stopień

NIEMCOZNAWSTWO

I stopień

RELIGIOZNAWSTWO

I stopień

STUDIA NIESTACJONARNE
HIS3 HIS4 HISSZT3 KRJ

HISTORIA

I stopień

HISTORIA

II stopień

HISTORIA SZTUKI

I stopień

KRAJOZNAWSTWO
I TURYSTYKA HISTORYCZNA

I stopień

STUDIA PODYPLOMOWE
1 1 1 1
STUDIA PODYPLOMOWE
HISTORII
OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE
HISTORII SZTUKI
GEDANISTYKA

 

 

Terminy elektronicznej rejestracji kandydatów oraz termin ogłoszenia listy kandydatów:

ARCHEOLOGIA - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

ARCHEOLOGIA - STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

ETNOLOGIA - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

ETNOLOGIA - STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

HISTORIA - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

HISTORIA - STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

HISTORIA SZTUKI - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

HISTORIA SZTUKI - STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA HISTORYCZNA - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA HISTORYCZNA - STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

NIEMCOZNAWSTWO - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

RELIGIOZNAWSTWO - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

 

HISTORIA - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

HISTORIA - STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

HISTORIA SZTUKI - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA HISTORYCZNA - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

 

STUDIA PODYPLOMOWE HISTORII - STUDIA PODYPLOMOWE

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA PODYPLOMOWE HISTORII SZTUKI - STUDIA PODYPLOMOWE

GEDANISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

Strona internetowa irk.ug.edu.pl, na której Kandydat będzie dokonywał rejestracji na wszystkie kierunki i specjalności.