Spotkanie z przedstawicielami IPN w Gdańsku

W poniedziałek 9 maja 2022 odbyło się spotkanie Dziekana Wydziału Historycznego dr. hab. Arkadiusza Janickiego, prof. UG z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku - Dyrektorem Oddziału dr. Pawłem Piotrem Warotem oraz Naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Krzysztofem Drażbą i  Naczelnikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych Danielem Czerwińskim, podczas którego omówione zostały możliwości współpracy pomiędzy Wydziałem Historycznym UG a gdańskim Oddziałem IPN.

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Drażba, dr Paweł Piotr Warot, dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG, Daniel Czerwiński.

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Maj 10, 2022 - 11:55 by Monika Nagórska Changed on wtorek, Maj 10, 2022 - 12:28 by Monika Nagórska