Prof. Piotr Stepnowski Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2024-2028

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski pozostanie Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2024-2028. Zdecydowało o tym Kolegium Elektorów, które 25 stycznia 2024 w tajnym głosowaniu powierzyło mu funkcję Rektora uczelni na kolejne cztery lata.

- Uniwersytet Gdański jest dla mnie nie tylko moją Alma Mater, ale przede wszystkim nierozerwalną częścią mojego życia. Cieszę się, że znaczna większość naszej społeczności akademickiej podziela moją wizję Uniwersytetu - powiedział nowowybrany Rektor prof. Piotr Stepnowski.

1

fot. Alan Stocki

W kolejnej kadencji Rektor zapowiedział m.in. pogłębianie współpracy w ramach sojuszu SEA-EU oraz Uczelni Fahrenheita, czy różnorodną i nowoczesną ofertę dydaktyczną.

Więcej na stronie UG.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Styczeń 2024 - 11:02; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: czwartek, 25. Styczeń 2024 - 11:07; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska