„Na wskroś praktyczny”. Nowy kierunek studiów na Historycznym: Projektowanie gier historycznych

1

Jedyny taki w Polsce! Na Wydziale Historycznym powstanie nowy, innowacyjny kierunek: Projektowanie gier historycznych. Studia ruszą już w roku akademickim 2024/25. Gamejamy, projekty zespołowe, ale też rzetelna wiedza historyczna - to tylko ułamek tego, co czeka studentów nowego kierunku Wydziału Historycznego UG. 

Duża część przedmiotów będzie do wyboru - opowiada opiekun studiów dr Wacław Kulczykowski. - Studentki i studenci będą samodzielnie decydować, czy wolą poszerzać umiejętności związane z projektowaniem gier, czy bardziej zależy im na rozwijaniu warsztatu pracy historyka i wiedzy z zakresu m.in. bronioznawstwa, historii architektury czy folkloru, przydatnej w przyszłej karierze konsultantki/konsultanta gier.

Zależnie od przyjętego toku studiów - bardziej teoretycznego lub bardziej praktycznego - po trzech latach studenci będą mogli wybrać formę pracy dyplomowej. Może to być zarówno projekt własnej gry historycznej, jak i prowadzenie badań nad grami historycznymi, których efektem będzie napisanie „tradycyjnej” pracy dyplomowej. 

Praktyczny aspekt studiów widoczny będzie podczas zajęć. Większość przedmiotów opiera się na wykonywaniu ćwiczeń oraz metodzie projektów. Jednocześnie studenci i studentki poznają zawód projektanta gier od kuchni podczas praktyk w renomowanych firmach zajmujących się tworzeniem gier.

Studia przygotowują do budowania kariery międzynarodowej. Blisko 40% przedmiotów odbywa się w języku angielskim. Na rynku pracy absolwentom pomoże także wiedza zdobyta podczas takich przedmiotów jak planowanie karier, podstawy przedsiębiorczości oraz podstawy zarządzania projektem.

Dla studentów II oraz III roku przewidziano specjalne maratony projektowania gier, podczas których będą mogli przetestować swoje umiejętności. Tzw. gamejamy będą organizowane każdego roku na Wydziale Historycznym. 

Warto podkreślić, że kierunek nie przygotowuje jedynie do projektowania gier komputerowych. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę i umiejętności także z zakresu tworzenia gier planszowych, fabularnych czy miejskich. Studenci poznają tajniki konstruowania fabuły (Narrative Deisgn), operowania słowem (Technical Writing, Digital Game Writing), tworzenia mechaniki i wzorców projektowych gier, a także stosowania generatywnej sztucznej inteligencji.

Na pierwszy rok planowane jest przyjęcie 25 osób.

O powstaniu kierunku

1

Dr Wacław Kulczykowski

- Jeszcze w 2019 roku, kiedy Dyrektorem Instytutu Historii był dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG, a Dziekanem Wydziału Historycznego był prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, z inicjatywy prof. Arkadiusza Janickiego doszło do opracowania koncepcji nowej specjalizacji na kierunku Historia pod nazwą Historia w przestrzeni medialnej. Przy jej tworzeniu korzystaliśmy w głównej mierze z moich doświadczeń przy tworzeniu gier historycznych takich jak Excavate! (2015) i Waterworks! (2020). Specjalizacja ta została uruchomiona w 2020 roku, a ja zostałem jej opiekunem. Wśród wielu przedmiotów związanych z nowoczesnym popularyzowaniem nauki znalazł się przedmiot „Historia w grach”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem naszych studentek i studentów. W 2023 r. z oddolnej inicjatywy studentek i studentów naszego Wydziału, a zwłaszcza studenta Mikołaja Kornackiego, powstało Ogólnouczelniane Koło Naukowe Gier Cyfrowych i Analogowych „UGranie”, które obecnie jest największym Kołem Naukowym na Uniwersytecie Gdańskim i posiada ponad 100 członków, a liczba ta stale rośnie. Dostrzegając ten trend oraz ogromny potencjał drzemiący w wykorzystaniu gier historycznych w nauce, kulturze, edukacji, dziedzictwie i rozrywce postanowiliśmy zaproponować nowy kierunek studiów - Projektowanie gier historycznych. Pomysł jego stworzenia wyszedł od Dziekana Wydziału Historycznego prof. Arkadiusza Janickiego, a prace nad jego urzeczywistnieniem rozpoczęliśmy  od poszerzenia naszego zespołu o najbardziej doświadczonego w Polsce specjalistę z zakresu groznawstwa - prof. Michała Mochockiego, z którym wspólnie zaprojektowaliśmy nowy kierunek. Warto tutaj zaznaczyć, że w sześcioosobowym zespole opracowującym koncepcję nowego kierunku studiów (Dziekan dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG, dr hab. Michał Mochocki, dr hab. Barbara Klassa, prof. UG, dr Wacław Kulczykowski, dr Piotr Derengowski, dr Jan Daniluk) znaleźli się specjaliści o dużej wiedzy historycznej, jak i związanej z wykorzystywaniem gier w nauce, edukacji i dydaktyce. Od października tego roku to ich i moją rolą jako opiekuna tego kierunku studiów będzie kształcenie przyszłych projektantek i projektantów gier historycznych.

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 10. Styczeń 2024 - 13:15; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: czwartek, 18. Styczeń 2024 - 14:35; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska