Jubileusz 70-lecia prof. Tadeusza Stegnera

W miniony piątek, tj. 18 listopada br., cyklicznie odbywające się na naszym Wydziale wydarzenie "Piątek na Historycznym” uświetniła uroczystość Jubileuszu 70-lecia Profesora Tadeusza Stegnera.

To wyjątkowe wydarzenie zostało zorganizowane przez Dziekana Wydziału Historycznego UG dr. hab. Arkadiusza Janickiego prof. UG oraz dr hab. Iwonę Janicką, która poprowadziła całą uroczystość. 

Dziekan Wydziału Historycznego dr hab. Arkadiusz Janicki prof. UG, po powitaniu licznie przybyłych na uroczystość gości, wygłosił na cześć dostojnego Jubilata laudację oraz w dalszej części wydarzenia odczytał listy gratulacyjne. 

Jubileusz Profesora Tadeusza Stegnera swoją obecnością zaszczycili Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński prof. UG.

Jubilat został odznaczony srebrnym Medalem Uniwersytetu Gdańskiego, przyznawanym wybitnym ludziom nauki Doctrinae Sapientiae Honestati „za wybitne osiągnięcia naukowe, mądrość i szlachetność”.

Podczas wydarzenia miejsce miała promocja książki Wędrówki po dziejach. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Stegnera pod redakcją Arkadiusza Janickiego i Iwony Janickiej, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. Listopad 2022 - 15:30; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: wtorek, 22. Listopad 2022 - 08:47; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska