fbpx Konkurs dla studentów: "Kronika czasu pandemii" | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Konkurs dla studentów: "Kronika czasu pandemii"

Konkurs dla studentów: "Kronika czasu pandemii"

 

Szanowni Państwo, Drogie Studentki, Drodzy Studenci

serdecznie zapraszamy do udziału

w konkursie zatytułowanym „Kronika czasu pandemii”.

Ten rok jest szczególny, obfitujący w ważne wydarzenia społeczne i polityczne. Wczesną wiosną nasze życie zmieniło się diametralnie. Początek i pierwsza fala pandemii, przejście na nauczanie zdalne, ograniczenie kontaktów, trudności z dostępem do bibliotek, kłopoty zdrowotne w najbliższym otoczeniu, poczucie strachu, a potem druga fala epidemii były trudne dla nas wszystkich. Chcemy, aby Państwa doświadczenia z czasu izolacji, poparte wnikliwą analizą różnych źródeł pisanych i ikonografii pozostawiły trwały ślad w postaci tekstu będącego zapisem kronikarskim roku 2020 na naszym Wydziale. 

 

1

Kolorowany miedzioryt Paula Fürsta, Doktor plagi, ok. 1656 r.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 700 zł, ponadto nagrodzona praca zostanie opublikowana w Studia Historica Gedanensia.

3. Organizator zastrzega sobie prawa do nierozstrzygnięcia konkursu.

4. Możliwe jest wyróżnienie dwóch dodatkowych prac, co najmniej w formie elektronicznej na stronie internetowej WH.

 

II. ZASADY KONKURSU

1. Udział w konkursie mogą wziąć aktualni studenci Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

3. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 15 stycznia 2021.

4. Do konkursu przyjmowane są teksty eseistyczne lub opatrzone aparatem naukowym, w pliku w formacie Word, rtf lub txt. Objętość od 5–10 stron znormalizowanego tekstu (max. 18 000 znaków) i max. 5 ilustracji. Prace mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. Teksty muszą stanowić oryginalne dzieło napisane osobiście przez zgłaszającego je autora.

 

III. ZGŁASZANIE PRAC

1. Prace należy nadsyłać, w formie elektronicznej, na adres biuro.dziekana.wh@ug.edu.pl z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, numer studenta, rok i kierunek studiów, adres mailowy oraz numer telefonu kontaktowego). 

2. Do tekstu należy dołączyć zgodę na publikację o treści:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy pt. [tytuł pracy] przez Wydział Historyczny na stronie internetowej oraz w czasopiśmie WH UG. Jednocześnie – w przypadku publikacji mojej pracy – wyrażam zgodę na wprowadzenie do niej niezbędnych poprawek redakcyjnych”.

 

IV. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY KONKURSU

1. Prace oceniane są przez członków jury.

2. Kryteria oceny prac: oryginalność, związek z tematem konkursu i kierunkiem studiów oraz Wydziałem Historycznym.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 31 stycznia 2021 na stronie internetowej WH.

4. Skład jury:

– prof. dr hab. Tadeusz Stegner, redaktor naczelny czasopisma Studia Historica Gedanensia – przewodniczący jury;

– dr Anna Sobecka, prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju;

Katarzyna Zakrzewska, przedstawicielka studentów Wydziału Historycznego

 

V. NAGRODA

1. Autor najlepszej pracy otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 700 zł, a tekst zostanie opublikowany w czasopiśmie Studia Historica Gedanensia.

2. Osoba nagrodzona zostaje powiadomiona o tym fakcie drogą mailową. Fakt przyznania nagrody wraz z podaniem imienia i nazwiska zwycięzcy zostają podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem wydziałowych internetowych kanałów informacyjnych.

 

VI. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

3. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu.

4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych. 

 

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla studentów Wydziału Historycznego. Mogą wziąć w nim udział studenci wszystkich kierunków pierwszego i drugiego stopnia realizowanych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin konkursu290.49 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 grudnia 2020 roku, 11:33