fbpx konkurs | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

 

XIII edycja Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego
na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Do udziału w konkursie zapraszamy autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 listopada 2018 do 31 października 2020. Prosimy autorów o przesłanie prac do 6 listopada 2020.

1

Z przyjemnością informujemy, że dr Anna Żeglińska z Wydziału Historycznego UG została lauretką konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Doskonała Nauka"!

1

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku informujemy, że WUOZ w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony zabytków do spraw dokumentacji i ewidencji zabytków.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 09.03.2020 r.

Więcej informacji w załączniku.

3

2. edycja konkursu « Mój doktorat w 180 sekund » Europa Środkowa : rozgrywki krajowe

1

W dniu 6 grudnia 2019 r. jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana Kuczyńskiego ufundowanej przez Dyrektora Instytutu Historii PAN w kategorii prac ze źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii przyznało III nagrodę dr hab. Sobiesławowi Szybkowskiemu prof. UG z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego za książkę: Kościeleccy ze Skępego herbu Ogon i ich protoplaści: studium z dziejów późnośredniowiecznej rodziny możnowładczej, Gdańsk 2018.

1
Informujemy, że rozpoczął się nabór na Fulbright Slavic Award 2020-2021. 
 
1
Mamy przyjemność poinformować, że prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska z Wydziału Historycznego UG została nominowana w plebiscycie "Osobowości 25-lecia", w kategorii Samorząd i polityka ogłoszonym przez czasopismo "Architektura Murator".
 
 
Zachęcamy do oddania głosu w plebiscycie!
 
1

INSTYTUT KASZUBSKI ogłasza konkurs na Nagrodę Naukową im. Gerarda Labudy

 

Nagroda Naukowa im. Gerarda Labudy przyznawana jest młodym uczonym za wybitne i twórcze prace w zakresie kaszubo- i pomorzoznawstwa, które prezentują wysoki poziom humanistyczny, wybitne walory poznawcze oraz interdyscyplinarność, a ponadto napisane są pięknym językiem, cechują się jasnością wywodu i są zrozumiałe dla  czytelników spoza świata nauki. 

logo

logo

Mamy przyjemność poinformować, że do tegorocznej Pomorskiej Nagrody Literackiej zostało nominowanych aż troje pracowników Wydziału Historycznego UG: