fbpx konkurs | Wydział Historyczny

konkurs | Wydział Historyczny

Konkursy

3

2. edycja konkursu « Mój doktorat w 180 sekund » Europa Środkowa : rozgrywki krajowe

1

W dniu 6 grudnia 2019 r. jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana Kuczyńskiego ufundowanej przez Dyrektora Instytutu Historii PAN w kategorii prac ze źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii przyznało III nagrodę dr hab. Sobiesławowi Szybkowskiemu prof. UG z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego za książkę: Kościeleccy ze Skępego herbu Ogon i ich protoplaści: studium z dziejów późnośredniowiecznej rodziny możnowładczej, Gdańsk 2018.

1
Informujemy, że rozpoczął się nabór na Fulbright Slavic Award 2020-2021. 
 
1
Mamy przyjemność poinformować, że prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska z Wydziału Historycznego UG została nominowana w plebiscycie "Osobowości 25-lecia", w kategorii Samorząd i polityka ogłoszonym przez czasopismo "Architektura Murator".
 
 
Zachęcamy do oddania głosu w plebiscycie!
 
1

INSTYTUT KASZUBSKI ogłasza konkurs na Nagrodę Naukową im. Gerarda Labudy

 

Nagroda Naukowa im. Gerarda Labudy przyznawana jest młodym uczonym za wybitne i twórcze prace w zakresie kaszubo- i pomorzoznawstwa, które prezentują wysoki poziom humanistyczny, wybitne walory poznawcze oraz interdyscyplinarność, a ponadto napisane są pięknym językiem, cechują się jasnością wywodu i są zrozumiałe dla  czytelników spoza świata nauki. 

logo

logo

Mamy przyjemność poinformować, że do tegorocznej Pomorskiej Nagrody Literackiej zostało nominowanych aż troje pracowników Wydziału Historycznego UG:

 

stypendium

Fundacja Dla Was z siedzibą w Łężycach zaprasza tegorocznych zdolnych maturzystów do wzięcia udziału w programie STYPENDIÓW POMOSTOWYCH.

konkurs

Instytut Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza VII edycję konkursu o Nagrodę dla autora najlepszej pracy magisterskiej obronionej w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

fundacja
Mamy zaszczyt poinformować, że Pani Profesor Beata Możejko z Wydziału Historycznego UG otrzymała Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań naukowych w Londynie.
 
logo

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach:

I. książka naukowa, 
II. książka dydaktyczna, 
III. przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Strony

Subskrybuj RSS - konkurs