fbpx Oferta wykładów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym 2020/2021 | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Oferta wykładów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym 2020/2021

Oferta wykładów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że na Portalu Studenta w dniu 16 września 2020 r. o godz. 8.00 zostaną uruchomione elektroniczne zapisy na wykłady ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2020/2021.
Zapisy zakończą się w dniu 24 września 2020 r. o godz. 20.00. 
 
Wykłady ogólnouczelniane realizowane są w wymiarze 30 h i można za nie uzyskać 2 punkty ECTS. Wykłady kończą się uzyskaniem zaliczenia z oceną. 
 
W roku akademickim 2020/2021 wykłady ogólnouczelniane realizowane są w następujących terminach: poniedziałki, godz. 17.00 – 18.30  lub wtorki, godz. 8.00 – 9.30. 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. wykłady ogólnouczelniane prowadzone będą w formie e-learningowej lub on-line.  
 
Dokładną ofertę wykładów wraz ze wskazaniem terminów, w których dany wykład się odbywa, znajdą Państwo w załączniku poniżej. 
 
Informacje o wykładach ogólnouczelnianych zamieszczone są również na stronie www Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
Zapisy na wykłady ogólnouczelniane są dostępne na Portalu Studenta dla studentów zgodnie z planem studiów, co oznacza, że tylko określone grupy studentów mają udostępnione zapisy na wykłady ogólnouczelniane w danym semestrze. 
 
Studenci wybierają wykład ogólnouczelniany spośród wykładów ogólnouczelnianych oferowanych przez inne Wydziały niż Wydział macierzysty studenta.  
 
UWAGA: 
Studenci, którzy studiują równolegle na dwóch kierunkach mają obowiązek zapisania się na dwa różne wykłady ogólnouczelniane. 
Studenci, którzy: 
1) powtarzają wykład ogólnouczelniany z powodu niezadawalających wyników w nauce, 
2) korzystają z długu punktowego ECTS, jeżeli dług ten dotyczy wykładu ogólnouczelnianego, 
3) wznawiają studia lub wracają z urlopów i mają wyznaczony wykład ogólnouczelniany w ramach różnic programowych  
w celu zapisania się na wykład ogólnouczelniany, ze względu na panujące zagrożenie zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2, powinni przesłać do Działu Kształcenia na adres e-mail: lidia.muszynska@ug.edu.pl wypełnionego wniosku o zapisanie na wykład ogólnouczelniany. 
Informujemy, że powtarzając wykład ogólnouczelniany nie zawsze jest możliwość powtórzenia dokładnie tego samego wykładu. Bardzo często należy wybrać nowy wykład z aktualnej oferty wykładów ogólnouczelnianych. 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 września 2020 roku, 13:27