fbpx Komunikat Dyrektora Instytutu Historii do studentów kierunków studiów: HSSL, HSSM, KiTHSSL, KiTHSSM, NSSL, RSSL | Wydział Historyczny

Komunikat Dyrektora Instytutu Historii do studentów kierunków studiów: HSSL, HSSM, KiTHSSL, KiTHSSM, NSSL, RSSL | Wydział Historyczny

Komunikat Dyrektora Instytutu Historii do studentów kierunków studiów: HSSL, HSSM, KiTHSSL, KiTHSSM, NSSL, RSSL

Komunikat Dyrektora Instytutu Historii
do studentów kierunków studiów: HSSL, HSSM, KiTHSSL, KiTHSSM, NSSL, RSSL, HSNL

 

Nawiązując do dobrej praktyki organizowania corocznie spotkań Dyrekcji Instytutu Historii ze studentami poszczególnych kierunków studiów (Historii, Krajoznawstwa i turystyki historycznej, Niemcoznawstwa, Religioznawstwa) władze instytutu chciałyby zorganizować takie spotkania również w tym roku. Ze względu na obecną sytuację związaną z SARS-CoV-2 spotkanie takie zostanie zorganizowane w formie online na MS Teamsie. Dyrekcja Instytutu Historii planuje zorganizować spotkania w następujących terminach:

Historia (wszystkie lata SSL i SSM) – piątek 22 maja 2020 roku o godz. 15.00

Krajoznawstwo i turystyka historyczna (wszystkie lata SSL i SSM) – środa 27 maja 2020 roku o godz. 15.00

Niemcoznawstwo (wszystkie lata SSL) – poniedziałek 25 maja o godz. 15.00

Religioznawstwo (wszystkie lata SSL) – wtorek 26 maja 2020 r. o godz. 13.15.

Wkrótce każdy ze studentów otrzyma link/kod dostępu na powyższe spotkanie.

Już teraz serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu online na MS Teams. Wprawdzie spotkanie będzie nagrywane w celu sporządzenia protokołu, jednakże w samym protokole gwarantujemy Wam zachowanie pełnej anonimowości. Biorąc udział w spotkaniu wyrażacie Państwo zgodę na nagrywanie Waszych wypowiedzi. W spotkaniu online na MS Teamsa mogą wziąć udział wyłącznie studenci zalogowani na koncie studenckim (….@studms.ug.edu.pl).
 

Z wyrazami szacunku,
Arkadiusz Janicki
Dyrektor Instytutu Historii UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 maja 2020 roku, 13:19