fbpx Nabór na wyjazdy Erasmus+ na rok 2020/21 - Etnologia | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Nabór na wyjazdy Erasmus+ na rok 2020/21 - Etnologia

Nabór na wyjazdy Erasmus+ na rok 2020/21 - Etnologia

20.02.2020

 

ERASMUS+ 2020/2021

ETNOLOGIA

W czwartek 5 marca 2020 o godz. 11:00 w pokoju 110 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w ramach rekrutacji studentów do programu ERASMUS+. Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na stypendium proszę o wcześniejszy kontakt z dr hab. prof. UG Katarzyną Mirgos (katarzyna.mirgos@ug.edu.pl). Zebranie informacyjne odbędzie się 27 lutego br. w pokoju 110 o godzinie 11.00.

Etnologia ma obecnie podpisane umowy z ośmioma uniwersytetami partnerskimi. 

Są to:

- Uniwersytet Marcina Lutra w Halle (Niemcy) - 2 miejsca (wymagana bardzo dobra znajomość języka niemieckiego) - http://www.uni-halle.de

- Uniwersytet w Würzburgu (Niemcy) - 2 miejsca - www.uni-wuerzburg.de

 - Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy) – 2 miejsca - www.phil.muni.cz

- Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie (Słowacja) - 2 miejsca - www.uniba.sk

- Uniwersytet Wileński (Litwa) - 2 miejsca – www.cr.vu.lt

- Uniwersytet Katolicki w Louvain (Belgia) - 1 miejsce, tylko studia magisterskie – www.uclouvain.be

- Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja) – 2 miejsca – www.unizg.hr

- Uniwersytet Kraju Basków (San Sebastian, Hiszpania) – 2 miejsca - https://www.ehu.eus/es/web/hefa/home

 

Więcej informacji:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020

http://historia.ug.edu.pl/studenci/erasmus_most

 

Kryterium wyboru kandydatów:

- średnia ocen z całości studiów na Etnologii (nie niższa niż 3,9);

- bardzo dobra czynna znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (poziom znajomości języka będzie weryfikowany na dalszych etapach rekrutacji);

- w przypadku wyjazdów do Niemiec, Belgii i Hiszpanii wskazana jest dodatkowo znajomość odpowiednio: języka niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego;

- osiągnięcia naukowe (działalność w kole naukowym, ewentualne publikacje, udział w konferencjach studenckich, udokumentowane zainteresowania danym regionem itp.). 

 

Wymagane dokumenty: 

- list motywacyjny wraz ze średnią ocen ze studiów na Etnologii poświadczoną w dziekanacie;

- dokumenty potwierdzające biegłą znajomość języka angielskiego (np. kopia świadectwa maturalnego, certyfikaty zdanych egzaminów, ukończonych kursów itp.); rozmowa kwalifikacyjna może być częściowo prowadzona w języku angielskim; 

- dokumentacja osiągnięć, np. opublikowane artykuły, sprawozdania z działalności w kole naukowym itp. (opcjonalnie);

- zaświadczenie z Dziekanatu o pobieraniu stypendium socjalnego (opcjonalnie).

 

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej. Nie ma możliwości dostarczenia ich w późniejszym terminie, dlatego niekompletna dokumentacja będzie podstawą odrzucenia kandydatury.

Wyniki zostaną ogłoszone ustnie w dniu naboru, tj. 5 marca 2020 r.

Wyjazdy na roku drugim SL mogą trwać jeden lub dwa semestry, na roku trzecim SL i drugim MSU mogą być realizowane tylko w semestrze zimowym. Studenci obecnego roku trzeciego mogą ubiegać się o wyjazd w trybie warunkowym – będzie on realizowany na pierwszym roku MSU na kierunku Etnologia w semestrze letnim.

O wyjazd mogą się ubiegać także osoby, które już uczestniczyły w programie Erasmus (każdy student ma prawo do 12 miesięcy pobytu na Erasmusie na jednym stopniu studiów, wliczane są w to również praktyki Erasmus). 

Stypendium wynosi 500 euro/miesiąc w wypadku wyjazdów do Belgii, Niemiec i Hiszpanii oraz 450 euro/miesiąc dla studentów wyjeżdżających do Chorwacji, Słowacji, Czech i na Litwę. 

Można też uzyskać dodatkowo stypendium socjalne w wysokości ok. 200 euro miesięcznie. Student może je otrzymać tylko pod warunkiem, że w terminie rekrutacji posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Odpowiednie zaświadczenie z dziekanatu należy przedłożyć w dniu rekrutacji.

 

Koordynator Programu ERASMUS na Etnologii

dr hab. prof. UG Katarzyna Mirgos

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 lutego 2020 roku, 11:20