Wydział Historyczny UG w Kaliningradzie! | Wydział Historyczny

Wydział Historyczny UG w Kaliningradzie!

W sobotę 29 września 2018 roku w Kalinigradzie odbył się festyn "Другие берега, Польша" („Inne brzegi – Polska”) zorganizowany przez Muzeum Światowego Oceanu ze strony Federacji Rosyjskiej oraz gdańską firmę Centrum Aktywnej Informacji Maverik ze strony polskiej. Impreza miała na celu przybliżenie mieszkańcom obwodu kaliningradzkiego różnych walorów Pomorza oraz Trójmiasta. Oprócz organizacji turystycznych udział w festynie wzięły wyższe uczelnie Pomorza w tym reprezentowany przez 14 osób Uniwersytet Gdański.

Wydział Historyczny promowany był przez dr Iwonę Janicką (opiekuna kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna) oraz dyrektora IH UG. Możliwości uczenia się na różnych kierunkach Wydziału Historycznego zostały przedstawione w prezentacji „Z historii turystyki” wygłoszonej przez dr I. Janicką. Uniwersytet Gdański przygotował również konkurs z nagrodami dla młodzieży oraz stoisko z materiałami promocyjnymi. W trakcie imprezy przedstawiciele wyższych uczelni mieli również możliwość porozmawiania z organizatorami o możliwościach nawiązania współpracy m.in. na polu naukowym.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia na stronie: www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Promowali-Trojmiasto-i-Pomorze-w-Kaliningradzie-n127845.html

kalinigrad 1kalinigrad 2kalinigrad 3kalinigrad 4kalinigrad 5
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 października 2018 roku, 21:24