Informacje dla studentów I roku | Wydział Historyczny

Informacje dla studentów I roku

Informacje dla studentów I roku 

 

1 października 2018,  Instytut Historii, 80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

Spotkanie Dyrekcji Instytutu Historii i opiekuna roku ze studentami I roku:

HISTORII – godz. 9.00, aula 1.46, dr hab. Michał Kosznicki, prof. UG; dr hab. Anna Paner, prof. UG; dr hab. Marek Stażewski prof. UG

KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI HISTORYCZNEJ – godz. 12.00, aula 1.46, dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG

NIEMCOZNAWSTWA – godz. 13.00, aula 1.46; dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG

RELIGIOZNAWSTWA – godz. 14.00, aula 1.46, dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG, dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG

na którym m.in. nastąpi podział na grupy ćwiczeniowe, a także wybór starosty roku.

Przypominamy, że na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Historia są dwie specjalności: nauczycielska i archiwistyczna.

 

 

3 października 2018,  Instytut Archeologii i Etnologii, 80-851 Gdańsk, ul. Bielańska 5

Spotkanie studentów I roku z władzami Instytutu Archeologii i Etnologii oraz opiekunem roku:

Archeologia, 03.10.2018 godz. 14.00, sala 30

Etnologia, 03.10.2018 godz. 14.00, sala 10

 

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Historycznym – 03.10.2017 r., godz. 11.00, aula 1.43 (ul. W. Stwosza 55)

 

Wydawanie legitymacji studenckich dla studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia dla wszystkich kierunków po zakończeniu uroczystości inauguracji roku akademickiego dziekanat, pok. 2.57a (ul. W. Stwosza 55, Gdańsk Przymorze), do godz. 14.30. 

 

UWAGA:

  • Warunkiem wydania legitymacji jest dostarczenie do dziekanatu podpisanej przez studenta umowy (w dwóch egzemplarzach) o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla studentów studiów stacjonarnych oraz podpisanego tekstu ślubowania. Umowę należy wydrukować z Portalu Studenta: https://ps.ug.edu.pl a tekst ślubowania ze strony http://historia.ug.edu.pl/komunikaty/68450/slubowanie_studenta

 

  • Szkolenie biblioteczne online jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zaliczenie testu (znajdującego się na końcu szkolenia) będzie aktywowało konto czytelnika. Studenci I roku studiów UG zapisywani są automatycznie. Elektroniczna legitymacja studencka jest jednocześnie kartą biblioteczną.

 

  • Szkolenie BHP - obowiązkowe szkolenie odbywa się online i kończy się testem zaliczeniowym – zaświadczenie o ukończeniu kursu należy wydrukować i dostarczyć do dziekanatu do dnia 30.10.2018 r.

 

  • Wykład z Ochrony własności intelektualnej jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku Wydziału Historycznego i odbędzie się w jednym terminie, o którym poinformujemy w trakcie roku akademickiego. 

 

 

Godziny otwarcia Dziekanatu znajdują się na stronie Wydziału Historycznego - https://historia.ug.edu.pl/wydzial_historyczny/dziekanat

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Muszyńska
Treść wprowadzona przez: Lidia Muszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 października 2018 roku, 21:59