Dziekanat | Wydział Historyczny

Dziekanat Wydziału Historycznego

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 września 2018 roku, 8:54

Dziekanat Wydziału Historycznego - obsługa studentów

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 września 2018 roku, 14:46

DZIEKANAT WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO - OBSŁUGA STUDENTÓW

ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk

imię i nazwisko numer pokoju e-mail telefon studia stacjonarne i niestacjonarne

AG

Agnieszka Glejzer

2.57a fhama@ug.edu.pl 523 29 56
  • obsługa studentów

BG

Barbara Godlewska

2.57a b.godlewska@ug.edu.pl 523 29 56
  • obsługa studentów

BC

mgr Bogumiła Czapiewska

2.34 rekbcz@ug.edu.pl 523 22 97
  • sprawy socjalne studentów - stypendia, zapomogi

 

 

GODZINY PRZYJMOWANIA STUDENTÓW

Studia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Stacjonarne

-

8.00-11.00

10.30-14.30

10.00-13.00

10.00-13.00

 

Niestacjonarne i podyplomowe

-

8.00-11.00

10.30-14.30

10.00-13.00

10.00-13.00

8.00-12.00

w  dni zjazdów

Doktoranckie

12.00-15.00

w  dni zjazdów

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

 

Sprawy socjalne

-

8.00-11.00

10.30-14.30

10.00-13.00

10.00-13.00

 

 

 

 

Sekretariat Dziekana

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 września 2018 roku, 9:51

DZIEKANAT WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO - SEKRETARIAT DZIEKANA

ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk, tel./fax 58 523 20 39

WU

mgr Wioletta Urbanek - kierownik 

tel. 58 523 21 67, wew. 21 67, e-mail: dziekanat@historia.ug.edu.pl, p. 2.29

DS

mgr Danuta Szumiło - Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii oraz przewody doktorskie

tel. 58 523 20 39, wew. 20 39, e-mail: d.szumilo@ug.edu.pl - p. 2.28

AK

Anna Krause - EZD, praktyki studenckie, stypendia doktoranckie

tel. 58 523 20 39, wew. 20 39, e-mail: anna.krause@ug.edu.pl - p. 2.28
LM mgr Lidia Muszyńska - koordynator ds. modułu kształcenia i promocji tel. 58 523 20 23, wew. 20 23, e-mail: hislm@ug.edu.pl - p. 2.57
AJ

Aleksander Jafra - obsługa techniczna i informatyczna 

tel. 58 523 22 37, wew. 22 37, e-mail: hisaj@ug.edu.pl - p. 2.54
AJ mgr Wacław Kulczykowski - promocja

tel. 58 523 24 27, wew. 24 27, e-mail: waclaw.kulczykowski@ug.edu.pl
- p. 2.30